Maksut asiakirjoista

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) on muutettu lailla 495/2005. Muutoksella on säädetty milloin tiedon antamisesta ei peritä maksua ja minkälaisia maksuja voidaan periä.

Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun

o        asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
o        asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi
o        sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
o        asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta voidaan periä tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettu maksu.

Myrskylän kunnanhallitus päätti 15.1.2007, että tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu, jonka määrä on 0,20 euroa/sivu.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään seuraavat kiinteät perusmaksut:

o        normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 10 euroa
o        vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 20 euroa
o        hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 30 euroa

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,20 euroa.

 

 

 

Ajankohtaista

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

19.09.2017
Kirjasto on toistaiseksi auki normaalisti

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä