Hallinto

Yleishallinnon päävastuualueena on tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavat yleishallinnolliset palvelut sekä vastata kunnan organisaation sisäisten hallinto- ja talouspalvelujen tuottamisesta.
 
Yleishallinto huolehtii kunnanvaltuuston, hallituksen sekä niiden toimintaan liittyvien muiden luottamuselinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.
 
Yleishallinto antaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja tarvittaessa neuvoo eri yksikköjä niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa, huolehtii taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, henkilöstöasioista, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, elinkeinoasioista, maatalousasioista, asuntoasioista, tiedoitustoiminnasta, keskitetystä tietohallinnosta ja toimialojen atk:n kehittämisen koordinoimisesta.
 
Tämän lisäksi yleishallinto palvelee kuntalaisia ja muita asiakkaita toimialaansa kuuluvissa tehtävissä.


Kunnan johtaminen ja edustaminen

Kunnanjohtaja vastaa mm. kunnan johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden esittelystä, suhdetoiminnan hoitamisesta sekä kunnan puhevallan käyttämisestä.
 
Kunnanjohtaja toimii henkilöstöorganisaation päällikkönä. 

 

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset

Kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaa  hallintojohtaja.
 

Matti Latva-Pirilä GSM 040 746 0626
 

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 18.00.
 
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin noin viisi kertaa vuodessa. Kokousajoista ilmoitetaan Orimattilan aluelehdessä. 


Tiedottaminen

Kunnan asioista tiedotetaan monella tavoin, mm. sanomalehdissä ja paikallisradioissa. Kunnan ilmoitukset julkaistaan Orimattilan aluelehdessä, joskus myös muissakin lehdissä, esimerkiksi viran- ja toimenhakuilmoitukset. Lisäksi ilmoitukset ja erilaiset kuulutukset julkaistaan aina kunnan ilmoitustaululla, joka on kunnanviraston ulkoseinässä. Näin kuulutukset ovat luettavissa virka-ajan ulkopuolellakin. Lisäksi kuulutukset ovat luettavissa Kuulutukset-sivulla.

 

 

 

Ajankohtaista

27.03.2017
Info yritysryhmähanke-toiminnasta

20.03.2017
Avoimet ovet kunnanvirastolla 30.3.2017 klo 12-16

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

13.03.2017
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset

13.03.2017
Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleihin

01.03.2017
Vuoden 2017 kuntavaalit

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

08.02.2017
Työpaikkojen radonvalvontaa Myrskylässä

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

24.11.2016
Palveluliikenne haja-asutusalueella

10.08.2016
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2016-2017

27.06.2016
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2016-2017

16.06.2016
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä