Hallinto

Yleishallinnon päävastuualueena on tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavat yleishallinnolliset palvelut sekä vastata kunnan organisaation sisäisten hallinto- ja talouspalvelujen tuottamisesta.
 
Yleishallinto huolehtii kunnanvaltuuston, hallituksen sekä niiden toimintaan liittyvien muiden luottamuselinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.
 
Yleishallinto antaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja tarvittaessa neuvoo eri yksikköjä niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa, huolehtii taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, henkilöstöasioista, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, elinkeinoasioista, maatalousasioista, asuntoasioista, tiedoitustoiminnasta, keskitetystä tietohallinnosta ja toimialojen atk:n kehittämisen koordinoimisesta.
 
Tämän lisäksi yleishallinto palvelee kuntalaisia ja muita asiakkaita toimialaansa kuuluvissa tehtävissä.


Kunnan johtaminen ja edustaminen

Kunnanjohtaja vastaa mm. kunnan johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden esittelystä, suhdetoiminnan hoitamisesta sekä kunnan puhevallan käyttämisestä.
 
Kunnanjohtaja toimii henkilöstöorganisaation päällikkönä. 

 

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset

Kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaa  hallintojohtaja.
 

Matti Latva-Pirilä GSM 040 746 0626
 

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 18.00.
 
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin noin viisi kertaa vuodessa. Kokousajoista ilmoitetaan Orimattilan aluelehdessä. 


Tiedottaminen

Kunnan asioista tiedotetaan monella tavoin, mm. sanomalehdissä ja paikallisradioissa. Kunnan ilmoitukset julkaistaan Orimattilan aluelehdessä, joskus myös muissakin lehdissä, esimerkiksi viran- ja toimenhakuilmoitukset. Lisäksi ilmoitukset ja erilaiset kuulutukset julkaistaan aina kunnan ilmoitustaululla, joka on kunnanviraston ulkoseinässä. Näin kuulutukset ovat luettavissa virka-ajan ulkopuolellakin. Lisäksi kuulutukset ovat luettavissa Kuulutukset-sivulla.

 

 

 

Ajankohtaista

17.10.2017
Myrskylän kunnan uudet verkkosivut julkaistaan maanataina 23.10.2017

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä