Tekninen osasto

Teknisen osaston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille yhdyskuntateknisiä palveluita.

Teknisen osaston henkilökunta

Teknisen toimen päävastuualueen esimies
Tekninen johtaja Timo Krigsman
040 524 4147

Toimistosihteeri
Maarit Ersala-Sgouveakos
040 630 3365

Huoltomies
Arto Laine
0400 207 152

Kiinteistönhoitaja
Juha Vainio
040 866 7036

Työajan ulkopuolinen päivystys 040 5544387.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluasioita hoitaa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristöosasto.

Rakennustarkastaja
Matti Männikkö
0400 415 083
matti.mannikko@askola.fi
Tavattavissa maanantaisin klo 13-15

Ympäristönsuojelusihteeri
Tommi Maasilta
040 763 9420
tommi.maasilta@askola.fi
Tavattavissa tiistaisin

Vt. toimialajohtaja
Antti Ikonen
0400 841 151


Vesi- ja jätehuolto

Vesilaitos, viemärilaitos ja jätehuolto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Vesilaitoksen hoitaja: Huoltomies, varalla kiinteistönhoitaja
Puhdistamonhoitaja: Huoltomies, varalla kiinteistönhoitaja


Työajan ulkopuolinen päivystys 040 5544387.

Vesilukemat voit ilmoittaa tästä

Kulutuspisteen numero:

Mittarin numero:


 

Yleistä

Kunnallinen vesi- ja viemärilaitos vastaa, että sen asiakkaiden käytössä on puhdasta vettä häiriöttömästi ja että jätevedet puhdistetaan vaatimusten mukaisesti kilpailukykyiseen hintaan.

Vesilaitos

Vesilaitoksen piiriin kuuluvat kirkonkylän ja Kankkilan toiminta-alueet. Haja-asutusalueelle on tehty vesihuollon yleissuunnitelma, jota toteutetaan talousarvion puitteissa. Myrskylän haja-asutuksen kylistä Kankkilassa, Kreivilässä ja Jaakkolassa on toimiva vesijohtoverkosto.

Myrskylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Myrskylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 21.6.2004 § 17.

Toiminta-alue kirkonkylä

Toiminta-alue KankkilaMyrskylä ostaa kirkonkylän vesijohtoverkostoon veden Loviisanseudun Vesi Oy:ltä, jonka osakas kunta itsekin on. Yhtiön vedenottamot sijaitsevat Myrskylän alueella ja niistä toimitetaan vettä Myrskylän lisäksi viidelle muulle Loviisanseudun kunnalle.

Vesi on laadukasta ja hyvänmakuista pohjavettä. Käsittelynä on ainoastaan luonnonmukainen kalkkikivisuodatus veden ph:n nostamiseksi. Kankkilassa on kunnan omistama pieni pohjavedenottamo.

Viemärilaitos

Laitoksella on kaksi jätevedenpuhdistamoa kirkonkylässä ja Kankkilassa (panospuhdistamo). Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla vastaanotetaan lisäksi sako- ja umpikaivolietettä. Liete kuivataan kiertävällä kuivainautolla ja se kuljetetaan Lahteen Kujalan kompostointilaitokselle.

Jätehuolto

Lupa-asiat, valvonta: Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta puh. 040 763 9420

Myrskylän kunta on osakkaana yhdessä 12 kunnan kanssa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä. Yhtiö vastaa kaikesta muusta jätehuoltoon liittyvistä asioista paitsi valvonnasta. Jätehuoltoasiat Myrskylässä:  www.phj.fi
Valvontavastuu kuuluu rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikölle.

Jätehuoltomääräykset

Jäteneuvontaa antaa myös
4H-neuvoja puh. 0400 418 761
sekä kuljetusliikkeet.

Myrskylän kunnassa on käytössä sopimusperusteinen jätteiden kuljetusjärjestelmä. Järjestelmässä kiinteistöt valitsevat itse haluamansa kuljetusliikkeen kuljettamaan jätteensä. Kunta ei määrää hintaa vaan hinta määräytyy kilpailun perusteella. Myrskylän alueella toimivat seuraavat kuljetus-liikkeet:

SITA Finland Oy
puh. 010 540 133

Lassila & Tikanoja Oyj
puh. 010 636 5000 (Lahti)

Myrskylän hyötyjätepiste sijaitsee Virastotalokompleksin yhteydessä osoitteessa Höröläntie 2, jossa vastaanotetaan mm. keräyspaperia, pahvia, lasia, metallia, vaatteita ja paristoja. Energia- ja kaatopaikkajätteen pienjäte-erät (alle 1 m³).
Vastaanotto keskiviikkoisin klo 16.30-17.00. Lisätietoja 03 871 1766, Päijät-Hämeen jätehuolto.


Ongelmajätteitä kerätään kiertävissä keräyksissä keväisin ja syksyisin. Vastaanotto on kotitalouksilla maksuton. Keräilyajankohdista tiedotetaan paikallislehdissä.

 

KÄYTTÖMAKSUT

Rakennusvalvonta

Esim. omakotitalo, uudisrakennus, kerrosala 150 m²

Taksan mukaiset kustannukset:

Käsittelymaksu

260 euroa/rakennus

Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,40 euroa/m²
Sijainnin merkintä


390 euroa

45 euroa/rakennus

Tämän lisäksi voi tulla tapauksesta riippuen lisämaksua naapurin kuulemisesta (60 €/kpl) ja mahdollisista lehtikuulutuksista täysimääräisenä kulujen mukaan.

Kustannukset sisältävät mm. kunnan viranomaisten tekemät ja määräämät tarkastukset.

Rakennusvalvontamaksut ovat Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta 2.4.2009 hyväksymät ja voimassa toistaiseksi. Lisätietoja taksoista rakennusvalvonnasta puh. 040 7109 108.

Myrskylän vesihuoltolaitos

Liittymismaksut

Vesilaitos

Omakotitalot, enintään kahden asunnon rakennukset ja vapaa-ajan rakennukset:

kerrosala 0-250 m² liittymismaksu 1 800 euroa
kerrosala yli 250 m²         "                2 250    "

Viemärilaitos

Omakotitalot, enintään kahden asunnon rakennukset ja vapaa-ajan rakennukset:

kerrosala 0-250 m² liittymismaksu 2 350 euroa
kerrosala yli 250 m²          "               2 950  "

Jos rakennusta laajennetaan niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan, peritään lisäliittymismaksuna maksuluokkien välinen erotus. Kerrosalaan lasketaan vain vesipisteelliset rakennukset

Esim. omakotitalon ja autotallin liittymismaksuista vesi-ja viemärilaitokseen, omakotitalo 150 m² + autotalli 60 m², kerrosala yhteensä 210 m², vesilaitoksen toiminta-alueella:

Vesilaitos 1 800 €
Viemärilaitos 2 350 €
Yhteensä 4150 €

Kulutusmaksut

Vesilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 1,84 €/m³ (sis.alv 24 %). Perusmaksu on 89,28 €/liittymä/vuosi (sis.alv 24 %)

Viemärilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 3,57 €/m³ (sis.alv 24 %). Perusmaksu on 68,20/liittymä/vuosi (sis.alv 24 %)
Sako- ja umpikaivolietteen käsittelystä peritään seuraavat maksut:

Sakokaivoliete 16,74 €/m³ sis. alv 24 %
Umpikaivoliete 7,44 €/m³ sis. alv 24 %

Kulutusmaksu, 1.7.2017 alkaen, hinnat sisältävät alv. 24 %.

Vesilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 1,88 €/m³. Perusmaksu 1.9.2017 alkaen 95,48 €/liittymä.

Viemärilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 3,70 €/m³. Perusmaksu 1.9.2017 alkaen 76,88 €/liittymä.

Sakokaivoliete 17,36 €/m³, 1.9.2017 alkaen.
Umpikaivoliete 8,06 €/m³, 1.9.2017 alkaen.


Sähkön liittymismaksu 1.1.2014 alkaen

Kymenlaakson Sähkö Oy

Omakotitalo 25 A sulake:
Kaava-alueella 2 470 €.
Kaava-alueen ulkopuolella, jos enintään 600 m etäisyydellä muuntamosta 3 520 € ja 600-800 m etäisyydellä 5 640 euroa.

Liittymismaksuhinnasto kokonaisuudessaan löytyy http://www.kymenlaaksonsahko.fi/liittymismaksuhinnasto

KIINTEISTÖT

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Työajan ulkopuolinen päivystys 040 554 4387.


MYYTÄVÄT TONTIT

Omakotitontteja on myynnissä asemakaava-alueella ja haja-asutusalueilla. Hinnat vaihtelevat 0,84 €/m² - 15,00 €/m². Lisätietoja tekniseltä  johtajalta. Myös teollisuustontteja on myynnissä. Hinnat sopimuksen mukaan. Lisätietoja tekniseltä johtajalta 040 524 4147 tai kunnanjohtajalta 040 515 1701.

VUOKRA-ASUNNOT:

http://www.kas.fi/

KAS vuokra-asunnot/ vuokraus
puh. 09-3154 9631 (puhelinaika klo 12-15)
e-mail: riitta.vuokraus@kas.fi
www.kas.fi

 


Sähköinen asuntohakemus
Tulostettava asuntohakemus

Kunnan omistuksessa on vuokrattavia huoneistoja n. 51 kpl, joista 34 on vanhusten asuntoja. Asunnoista suurin osa sijaitsee yksikerroksisissa rivitaloissa, joissa on oma oleskelupiha. Vuokravakuutena peritään 2 kk vuokraa vastaava määrä. Vanhusväestölle tarkoitetuista asunnoista vakuutta ei peritä.


ASEMAKAAVA-ALUEEN KADUT, PUISTOT JA KUNNAN OMISTAMAT ALUEET


Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Tekninen toimi huolehtii yksityistielain mukaisista tehtävistä sekä katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.


TEKNISEN TOIMEN MUUT PALVELUT

4H-NEUVOJA, AMPUN 4H-YHDISTYS RY
Osoite Pajatie 1, 16201 Artjärvi

Puhelin 0400 418 761

Fax 03 882 7612

Sähköposti ampu@4h.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Falck

Ajankohtaista

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

19.09.2017
Kirjasto on toistaiseksi auki normaalisti

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä