Kuulutus: Vuoden 2017 kuntavaalit 01.03.2017

KUNTAVAALIT MYRSKYLÄN KUNNASSA

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. huhtikuuta 2017 klo 9.00 – 20.00.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen. Hoidettavan kotiäänestyksen yhteydessä omaishoitaja voi äänestää tietyin edellytyksin.

Kotiäänestys voidaan toimittaa 29.3.–4.4.2017. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00 mennessä Myrskylän keskusvaalilautakunnalle.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.–4.4.2017. Äänestyspaikkana on Myrskylän kunnanvirasto, joka on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:

-           keskiviikko – torstai, maanantai-tiistai             klo 9.00 – 16.00
-           perjantai                                                                 klo 9.00 – 14.45
-           lauantai – sunnuntai                                            klo 10.00 – 14.00

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Myrskylän Ryhmäkoti Väinölässä.

Varsinainen vaalitoimitus

Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 – 20.00 Myrskylän kunnanvirastossa.

Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijalle ja varsinaisena vaalipäivänä vaalilautakunnalle.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Kunnallisvaalien ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan 13.3.2017 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Sitä on saatavana kunnanvirastossa ja se jaetaan tämän kuulutuksen kera Myrskylän kaikkiin talouksiin.

Myrskylässä 1.3.2017

Myrskylän kunnan keskusvaalilautakunta
Virastotie 5, 07600 Myrskylä
Puh. (019) 510 850 (vaihde) tai 040 746 0626

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Ajankohtaista

17.10.2017
Myrskylän kunnan uudet verkkosivut julkaistaan maanataina 23.10.2017

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä