01.03.2017

KOMMUNALVALET I MÖRSKOM KOMMUN

Kommunalvalet år 2017 förrättas söndagen den 9 april 2017 kl. 9.00 – 20.00.

Hemmaröstning

Röstberättigad person, vars förmåga att röra sig är i den mån begränsad, att han/hon inte kan ta sig till röstningsstället utan orimliga svårigheter, har rätt att på förhand rösta hemma i den kommun som i röstningsregistret är märkt som hemkommun för personen. Under vissa förutsättningar får närståendevårdaren rösta i samband med den vårdades hemmaröstning.

Hemröstningen förrättas den 29.3.– 4.4.2017. Personen som vill rösta hemma, bör meddela om detta senast tisdagen den 28.3.2017 kl. 16.00 till centralvalnämnden i Mörskom.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen förrättas 29.3.– 4.4.2017. Som röstningsplats fungerar kommunkansliet i Mörskom, som är öppet för förhandsröstningen enligt följande:

-                     onsdag – torsdag, måndag - tisdag        kl. 9.00 – 16.00
-                     fredag                                                         kl. 9.00 – 14.45
-                     lördag – söndag                                        kl. 10.00 – 14.00

Anstaltsröstning

Valbestyrelsen anordnar förhandsröstning på Mörskom Grupphem Väinölä.

Egentlig valförrättning

Den egentliga valförrättningen sker söndagen den 9.4.2017 kl. 9.00–20.00 på kommunkansliet i Mörskom.

Röstaren är vid behov skyldig att bevisa sin identitet vid förhandsröstningen åt valfunktionären och under egentliga valförrättningen åt valnämnden.

Sammanställning av kandidatlistor

Sammanställningen av kandidatlistor som uppgjorts för kommunalvalet publiceras 13.3.2017 på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Den finns att få på kommunkansliet och den delas ut till alla hushåll i Mörskom i samband med denna kungörelse.

Mörskom 1.3.2017

Centralvalnämnden i Mörskom kommun
Ämbetsvägen 5, 07600 Mörskom
Tfn (019) 510 850 (växel) eller 040 746 0626

Sammanställning för kandidater

Ajankohtaista

23.05.2017
Kirkonkylän koulun siivouspalvelujen hankinta

22.05.2017
Lannoite- ja siemensäkkikeräys 1.-18.6.2017

18.05.2017
Myrskylän kunta hakee nuoriso-ohjaajaa

12.05.2017
Kysy sijaisvanhemmuudesta -tilaisuus

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

08.05.2017
Asiakasohjaus Siiri kiertää kunnissa

03.05.2017
Risujen vastaanotto

02.05.2017
Myyjäksi Myrskylän kesän avaukseen

19.04.2017
Urheilukentän nurmiosa on toistaiseksi käyttökiellossa

13.04.2017
Kuntavaaleissa 2017 valitut valtuutetut ja varajäsenet

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

08.02.2017
Työpaikkojen radonvalvontaa Myrskylässä

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

10.08.2016
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2016-2017

27.06.2016
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2016-2017

16.06.2016
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä