01.03.2017

KOMMUNALVALET I MÖRSKOM KOMMUN

Kommunalvalet år 2017 förrättas söndagen den 9 april 2017 kl. 9.00 – 20.00.

Hemmaröstning

Röstberättigad person, vars förmåga att röra sig är i den mån begränsad, att han/hon inte kan ta sig till röstningsstället utan orimliga svårigheter, har rätt att på förhand rösta hemma i den kommun som i röstningsregistret är märkt som hemkommun för personen. Under vissa förutsättningar får närståendevårdaren rösta i samband med den vårdades hemmaröstning.

Hemröstningen förrättas den 29.3.– 4.4.2017. Personen som vill rösta hemma, bör meddela om detta senast tisdagen den 28.3.2017 kl. 16.00 till centralvalnämnden i Mörskom.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen förrättas 29.3.– 4.4.2017. Som röstningsplats fungerar kommunkansliet i Mörskom, som är öppet för förhandsröstningen enligt följande:

-                     onsdag – torsdag, måndag - tisdag        kl. 9.00 – 16.00
-                     fredag                                                         kl. 9.00 – 14.45
-                     lördag – söndag                                        kl. 10.00 – 14.00

Anstaltsröstning

Valbestyrelsen anordnar förhandsröstning på Mörskom Grupphem Väinölä.

Egentlig valförrättning

Den egentliga valförrättningen sker söndagen den 9.4.2017 kl. 9.00–20.00 på kommunkansliet i Mörskom.

Röstaren är vid behov skyldig att bevisa sin identitet vid förhandsröstningen åt valfunktionären och under egentliga valförrättningen åt valnämnden.

Sammanställning av kandidatlistor

Sammanställningen av kandidatlistor som uppgjorts för kommunalvalet publiceras 13.3.2017 på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Den finns att få på kommunkansliet och den delas ut till alla hushåll i Mörskom i samband med denna kungörelse.

Mörskom 1.3.2017

Centralvalnämnden i Mörskom kommun
Ämbetsvägen 5, 07600 Mörskom
Tfn (019) 510 850 (växel) eller 040 746 0626

Sammanställning för kandidater

Ajankohtaista

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

19.09.2017
Kirjasto on toistaiseksi auki normaalisti

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä