Tekniset palvelut

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille yhdyskuntateknisiä palveluita.

Teknisten palveluiden henkilökunta

Teknisten palveluiden esimies
Tekninen johtaja 
Timo Krigsman
040 524 4147
timo.krigsman@myrskyla.fi

Toimistosihteeri
Maarit Ersala-Sgouveakos
040 630 3365
maarit.ersala-sgouveakos@myrskyla.fi

Huoltomies
Arto Laine
0400 207 152

Kiinteistönhoitaja
Juha Vainio
040 866 7036

Työajan ulkopuolinen päivystys 040 5544387.

TEKNISEN TOIMEN MUUT PALVELUT

4H-NEUVOJA, AMPUN 4H-YHDISTYS RY
Osoite Pajatie 1, 16201 Artjärvi

Puhelin 0400 418 761

Fax 03 882 7612

Sähköposti ampu@4h.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Falck