Eduskuntavaalit Myrskylän kunnassa

Eduskuntavaalit Myrskylän kunnassa

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019 klo 9.00 – 20.00.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa 3.4. – 9.4.2019 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse ja sen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestys

Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Ryhmäkoti Väinölässä (Koivistontie 5) ennakkoäänestysaikana.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.4. – 9.4.2019. Äänestyspaikkana on Myrskylän kunnanvirasto, joka on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:

–           keskiviikko – torstai 3.4.-4.4.       klo 9.00 – 16.00
–           perjantai 5.4.                                  klo 9.00 – 14.45
–           lauantai – sunnuntai 6.4.-7.4.      klo 10.00 – 14.00
–           maanantai – tiistai 8.4.-9.4.          klo 9.00 – 16.00

Varsinainen vaalitoimitus

Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00 Myrskylän kunnanvirastossa.

Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijalle ja varsinaisena vaalipäivänä vaalilautakunnalle.

Myrskylässä 27.2.2019

Myrskylän kunnan keskusvaalilautakunta
Virastotie 5, 07600 Myrskylä
Puh. 019-510 850 (vaihde) tai 040 746 0626
Sähköposti: vaalit@myrskyla.fi

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia