Europarlamenttivaalit Myrskylän kunnassa

Europarlamenttivaalit Myrskylän kunnassa

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. toukokuuta 2019 klo 9.00 – 20.00.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa 15.5. – 21.5.2019 välisenä aikana. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Laitosäänestys

Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Ryhmäkoti Väinölässä (Koivistontie 5) ennakkoäänestysaikana.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 15.5. – 21.5.2019. Äänestyspaikkana on Myrskylän kunnanvirasto, joka on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:

–           keskiviikko – torstai 15.-16.5.      klo 9.00 – 16.00
–           perjantai 17.5.                                 klo 9.00 – 14.45
–           lauantai – sunnuntai 18.-19.5.      klo 10.00 – 14.00
–           maanantai – tiistai 20.-21.5.         klo 9.00 – 16.00

Varsinainen vaalitoimitus

Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00 Myrskylän kunnanvirastossa.

Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijalle ja varsinaisena vaalipäivänä vaalilautakunnalle.

Myrskylässä 30.4.2019

Myrskylän kunnan keskusvaalilautakunta
Virastotie 5, 07600 Myrskylä
Puh. 019-510 850 (vaihde) tai 040746 0626
Sähköposti: vaalit@myrskyla.fi

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia