EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietojen tarkastuspyyntö

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietojen tarkastuspyyntö

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN TIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ,
MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tuli voimaan 25.5.2018 alkaen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:

a) käsittelyn tarkoitukset;
b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat;
d) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika;
e) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
g) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13-16 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä saa periä kohtuullisen maksun tietojen tai viestien toimittamisesta.

Myrskylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.9.2018 EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen tietojen tarkastuspyynnön maksuksi 30 euroa. Maksu peritään, jos asianomaisen edellisestä tietojen tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi.