Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma

Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma

Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 

Myrskylän valtuusto hyväksyi Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelman vuosille 2018-2021. Ohjelma luo raamit alueen kuntalaisten jokapäiväisen turvallisuuden kehittämiselle ja ylläpidolle sekä asukkaiden osallistamiselle turvallisuustyöhön. Turvallisuusohjelmassa ovat mukana Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo sekä Itä-Uudenmaan poliisi ja pelastuslaitokset. 

Turvallisuusohjelman laadinnassa on kuultu alueen asukkaita toteuttamalla turvallisuuskysely maaliskuussa 2018. Vastaajista lähes 90 prosenttia koki turvallisuudentunteen kokonaisuudessaan hyväksi tai erittäin hyväksi. Turvallisuudentunteen kokeminen oli parantunut kuusi prosenttia edellisestä kyselystä. Sitä vahvistavat vastaajien mielestä etenkin ihmissuhteet, asuinympäristö, kodin olosuhteet sekä tekniset apuvälineet, kuten kännykkä, hälytyslaitteet ja turvapuhelimet. Turvallisuudentunnetta heikentävinä seikkoina pidettiin yleistä liikennekäyttäytymistä, liukastumista tai kaatumista.

Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2021