Kesätyöllistämistuki 2019

Kesätyöllistämistuki 2019

Yritykset, yhdistykset ja muut yksityiset työnantajat

Myrskylän kunta maksaa kesätyöllistämistukea myrskyläläisille yrityksille, yhdistyksille ja muille yksityisille työnantajille, jotka työllistävät 15–25-vuotiaan myrskyläläisen nuoren vähintään kahdeksi viikoksi.

Tuen määrä on 200€/ 2 viikkoa, kun nuori palkataan vähintään kahdeksi viikoksi. Kesätyöksi lasketaan 1.6.-31.8. välillä tehty työ.
Tuki maksetaan sen jälkeen, kun yrittäjä on toi­mittanut jäljennökset palkanmak­su- ja palkkasivukustannusten maksamistositteis­ta.

Avoimen kesätyöpaikan kesätyöllistämistuella palkattavalle nuorelle voi ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle: sirja.westman@myrskyla.fi tai p. 044 7064 559, jolloin avoin paikka ilmoitetaan kunnan nettisivuilla, Facebookissa ja muissa kunnan kanavissa. Saadaksesi avoin paikkasi esille kunnan kesätyötapahtumaan (7.3.2019), ilmoittaudu mukaan 1.3.2019 mennessä.

4H-yrittäjyystuki

Tuki on 13-25-vuotiaalle myrskyläläiselle 4H-yrittäjälle 200€. Yrityksen toimintaa ja taloutta valvoo Ampun 4H-yhdistys.

Lisätietoja 4H-yrittäjyydestä: https://ampu.4h.fi/ tai ampu@4h.fi

 

Kesätyöllistämistuki 2019 ohje

YKSITYISEN TYÖNANTAJAN KESÄTYÖTUKIHAKEMUS

4H-YRITTÄJYYSTUKIHAKEMUS