Kirkonkylän koulun takana sijaitsevan metsäalueen puuston raivaus.