Kunnanhallituksen 11.5.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallituksen 11.5.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallitus hyväksyi Myrskylän yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen ja päätti toimeenpanna lomautukset ajalla 1.6.2020-30.4.2021. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen päätettiin aikaistaa lomarahan maksaminen vuonna 2020 toukokuulle. Yleishallinnon avustukset jaettiin esityksen mukaisesti. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi 25.5.2020 kokoukseen valittiin Kristian Forsman ja Satu Lindgren. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kotisivuilla 18.5.2020.