Kunnanhallituksen 25.3.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallituksen 25.3.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös oli yleiseen kuntatalouden tilaan nähden erittäin positiivinen, 347 tuhatta ylijäämäinen. Positiiviseen tulokseen vaikutti ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon menojen budjetoitua alempi toteuma. Tarkempi tilinpäätöskirja löytyy hallituksen esityslistan liitteistä.

Kunnanhallitus hyväksyi erityistoimivallan käyttöönoton, joka tarkoittaa kunnanjohtajan valtuutta poikkeustilanteessa käyttää kunnanhallituksen toimivaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi esityksen käynnistää kunnassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat kunnan koko henkilöstä koskevat yhteistoimintamenettelyt henkilöstön lomauttamiseksi tai osittaiseksi lomauttamiseksi koronaviruspandemian aiheuttamien toiminnan muutosten ja töiden vähenemisen johdosta. Käytännössä ensi vaiheessa puhutaan kuitenkin henkilöstön siirroista toisiin työtehtäviin tai yksittäisten henkilöiden lomauttamisesta, jos työtehtävät ovat loppuneet ja muuta tehtävää ei ole tarjolla.

Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 1.4.2020.