Kunnanhallituksen 9.3.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallituksen 9.3.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallitus päätti Hallilassa sijaitsevan vanhan sahan tontin myynnistä esityksen mukaisesti. Lisäksi valittiin edustajat Myrskylän ja Pukkilan yhteiseen kutsuntatilaisuuteen 17.9.2020. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan kotisivuilla 16.3.2020.