Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Myrskylän kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 1.4.2019.  Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa. 

Talousarviovuosi 2018 toteutui Myrskylässä onnistuneesti. Vuoden 2018 talousarvio oli lisämäärärahat mukaan lukien 376 tuhatta euroa alijäämäinen. Tilikauden toteuma oli lopulta 124 tuhatta euroa positiivinen. Toimintatuotot pysyivät talousarviossa ja toimintakulut alittuivat yli 350 tuhatta euroa. Toimintakulujen alitukseen vaikutti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen ennakoitua alempi toteuma. Myös verotulot ja valtionosuudet toteutuivat arvioitua paremmin. 

Kunnan lainakanta on 1,8 miljoonaa euroa, joka on asukasta kohden 980 euroa. Kunnalla on kertyneitä ylijäämiä taseessa nyt 1,3 miljoonaa euroa. Investointeja toteutui 260 tuhannen euron edestä. Merkittäviä investointi kohteita olivat lähiliikuntapaikka sekä Pussilantien valaistus. Lisäksi valtuusto teki kunnan elinvoiman kannalta merkittävän päätöksen hyväksyessään Kirkonkylän koulun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman pohjalta rakennushankkeen kilpailutus aloitettiin alkuvuodesta 2019. 

Myrskylän kunnan väkiluku laski 50 henkilöllä vuoden 2018 aikana. Positiivisena asiana syntyvyys parani kolmella lapsella edelliseen vuoteen verrattuna. Myös työttömyysaste laski Myrskylässä vuoden 2018 aikana. Myrskylän kunta toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvässä tilanteessa. Talouden ja toiminnan seuraamiseen on kuitenkin kiinnitettävä jatkossakin suurta huomiota, koska pienessä kunnassa niin sosiaali- ja terveyspalvelujen kuin valtionosuuksien heilahtelut voivat olla suuria ja maakuntauudistuksen kaatuessa myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittamisvastuu tulee pysymään kunnilla ainakin lähivuodet. 

Myrskylässä 2.4.2019 

Sam Vuorinen                             Matti Latva-Pirilä
kunnajohtaja                               hallintojohtaja