Liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Myrskylä ja Lapinjärvi päivittävät parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Suunnitelmat laaditaan kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä.

Maaliskuussa 2018 toteutettiin laaja asukaskysely. Myös kuntien liikenneonnettomuudet 15 vuoden ajalta on analysoitu.

Tällä hetkellä työssä on meneillään suunnitteluvaihe. Liikennekasvatukseen, viestintään ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan kuntakohtaisesti. Liikenneympäristöön liittyviä parannustoimia on työstetty jo keväällä kuntien ja ELY-keskuksen yhteisissä työpalavereissa ja kesän aikana kunkin kunnan alueella tehdään maastotarkasteluja ongelmallisimpiin kohteisiin. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

Myrskylän asukaskyselyn tulosten yhteenveto

Myrskylän onnettomuustarkastelut yhteenveto

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Myrskylän kunta, Timo Krigsman, timo.krigsman@myrskyla.fi

Lapinjärven kunta, Maria Luoma-aho, maria.luoma-aho@lapinjarvi.fi

Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, herkko.jokela@ely-keskus.fi

Strafica Oy, Mikko Lautala, mikko.lautala@strafica.fi