Menevä Oy hoitaa jatkossa Myrskylän KELA-taksipalvelut

Menevä Oy hoitaa jatkossa Myrskylän KELA-taksipalvelut

Myrskylä, Pukkila, Kela ja Menevä Oy tiedottaa

Myrskylässä ja Pukkilassa on havaittu syksyn 2018 ja talven 2019 aikana KELA-taksien saatavuudessa huomattavia puutteita. Molemmista kunnista lähetettiin asiasta Kelaan huomautus.

Tiedossa oli useita tilanteita, joissa asiakas on ohjeistuksen mukaisesti tilannut taksin, mutta ei ole saanut sovittua palvelua. Ilmoitus siitä, ettei taksi saavukaan, oli annettu asiakkaalle yleensä vasta taksista ilmoitetun odotusajan loppupuolella. Näin asiakas odotti taksia turhaan ja varatut ajat jäivät käyttämättä tai niistä myöhästyttiin.

KELA-taksia käyttävät yleensä asiakkaat, joiden kunto tai terveydentila on heikentynyt ja matkan kohteena on ennalta sovittu vastaanotto sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä. On kohtuutonta odotuttaa asiakkaita aiheettomasti ja estää kuntalaisten pääsy heille usein terveydellisistä syistä suunniteltujen hoitojen/tarkastusten/toimenpiteiden pariin. On huomioitava myös käyttämättömien palveluiden sekä vaihtoehtoisten kyyditysten maksukuormitus asiakkaalle sekä kunnalle. Vaihtoehtoiset kuljetukset voivat myös aiheuttaa riskejä liikenteessä.

Kelan etuuspalveluiden lakiyksikön vastaava suunnittelija Anne Giss, Menevä Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Halminen, Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä sekä Pukkilan kunnan hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski tapasivat 11.3.2019 ja keskustelivat yhdessä kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista.

Huhtikuussa 2019 palveluihin on luvassa parannuksia, sillä Kela kilpailutti palveluntuottajat ja jatkossa Menevä Oy ottaa KELA-taksipalvelut haltuunsa Päijät-Hämeen lisäksi Uudellamaalla. Menevä Oy on täyden palvelun taksiyhtiö, joka vastaa asiakkaan koko palveluketjusta, ei vain auton välityksestä. Yhtiö varaa KELA-kyydityksiin riittävän autokapasiteetin koko toimialueellaan. Tästä huolimatta asiakkaan on hyvä varata kuljetus etukäteen haluamalleen ajankohdalle.

Autojen laajemman liikkuma-alueen uskotaan vähentävän juuri sitä haastetta, jonka aluetta halkova maakuntaraja on aiheuttanut. Kaikki KELA-taksiautoilijat käyvät läpi koulutusohjelman, jolla turvataan palveluiden tasalaatuisuus ja osaaminen.

Tilausnumero pysyy asiakkaalle samana (0800 96 130) ja samaan numeroon voi antaa koko palveluketjusta palautetta. Kaikki Kela-tilaukset ja puheluiden jonotusaika ovat maksuttomia.

Uusi toimija kuitenkin muistuttaa, että palvelun käynnistämisvaiheessa saattaa joitakin opinpaikkoja olla, mutta tarkoituksena on tähdätä aikaisempaa parempaan ja luotettavampaan palvelutasoon.

Suora linkki Menevä Oy:n www-sivuille: https://meneva.fi/fi/kela-kyydit