Metsä- ja puistoalueiden maisemanhoidolliset työt jatkuvat 1.10.2019

Metsä- ja puistoalueiden maisemanhoidolliset työt jatkuvat 1.10.2019

Asemakaava-alueella olevien Myrskylän kunnan omistamien metsä- ja puistoalueiden maisemanhoidolliset työt jatkuvat tiistaina 1.10.2019.

Alueilla suoritetaan puuston harvennus- ja taimikonhoitotoimenpiteitä.

Työn tilaaja: Myrskylän kunta, tekniset palvelut
Työn suorittaja: Metsäreviiri ry