Metsä- ja puistoalueiden maisemanhoidolliset työt käynnistyvät 19.8.2019

Metsä- ja puistoalueiden maisemanhoidolliset työt käynnistyvät 19.8.2019

Asemakaava-alueella olevien Myrskylän kunnan omistamien metsä- ja puistoalueiden maisemanhoidolliset työt käynnistyvät maanantaina 19.8.2019.
Alueilla suoritetaan aluskasvillisuuden ja vesakoiden raivausta sekä puuston harvennus- ja taimikonhoitotoimenpiteitä.

Työn tilaaja: Myrskylän kunta, tekniset palvelut
Työn suorittaja: Metsäreviiri ry

PAATOS-504-19-0038-MAI-20190321153339392