Myrskylän koulun hankintailmoitus on julkaistu HILMA-järjestelmässä