Myrskylän kunnan päivittyvä koronatilannetiedote 27.11.2020 | Myrskylä leviämisvaiheessa – rajoituksia tiukennettu edelleen

Myrskylän kunnan päivittyvä koronatilannetiedote 27.11.2020 | Myrskylä leviämisvaiheessa – rajoituksia tiukennettu edelleen

Taustaksi:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa koronaviruksen vastaisista valtakunnallisista toimenpidesuosituksista. Tässä työssään se kuulee asiantuntijavirastoa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), joka myös tiedottaa valtakunnallisesta tautitilanteesta sivullaan.

Varsinainen tartuntatautilain mukainen käytännön toimenpidevalta on aluehallintovirastoilla (AVI) eri puolilla Suomea. Paikalliset toimenpiteet tapahtuvat alueellisten sairaanhoitopiirien toimeenpanemana. Huolimatta maantieteellisestä sijainnistaan Uudellamaalla, Myrskylän kunta kuuluu Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän sairaanhoitopiiriin (P-HHYKY). Myrskylän kunnan tautitilannetta ei siis tulkita osana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS).

P-HHYKY tiedottaa tautitilanteesta omalla sivullaan ja päättää, onko sen alueella voimassa perustason, kiihtymis- vai leviämisvaiheen kaltainen tautitilanne. Myrskylän kunta noudattaa kulloisenkin tilanteen mukaisia ohjeistuksia. Myrskylän kunnan toimenpiteitä johtaa johtoryhmä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai hengitystieinfektion oireet huolettavat, soita Päivystysavun numeroon 116117.

Voit myös tehdä koronaoirearvion yhtymän verkkosivuilla omaolo.fi-palvelussa. Palvelusta voi suoraan varata ajan testiin. Ethän hakeudu terveysasemalle ennen soittamista. Päivystysavun numero palvelee ympäri vuorokauden, kaikkina päivinä.

Huolehdi kaikessa toiminnassasi THL:n yleisohjeiden noudattamisesta.

 • huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta
 • vältä lähikontakteja muihin ihmisiin
 • käytä kasvomaskia
 • mene testiin, jos tunnet lieviäkään koronavirukseen sopivia oireita

Kansalaisille suositellaan älypuhelimiin ladattavaksi THL:n kehittämä Koronavilkku-sovellus. Sovelluksen avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.

Lataa sovellus osoitteesta https://koronavilkku.fi/.

Myrskylän kunnan yleistilanne:

 • P-HHYKY tiedotti 25.11. koko yhtymän alueen, myös Myrskylän, siirtyneen koronan leviämisvaiheeseen.
 • Katso jo voimassa olevat ja 30.11.2020 mennessä voimaan tulevat suositukset ja rajoitukset Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelle alta.
 • Kunnat voivat määrätä tarkennuksia annettuihin suosituksiin, jos se kokonaisharkintaan perustuen katsotaan tarpeelliseksi. Myrskylän kunnan valmiusjohtoryhmän päättämät tarkennukset kunnan toimintoihin on kuvattu sivulla alimpana ja tarkentuvat aina uuden tiedon tullessa ja muutosten ilmaantuessa.

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kunnissa, myös Myrskylässä 14.12.2020 saakka:

 • Maskit
  • Yleinen kasvomaskin (ts. myös visiirin) käyttösuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita.
   • Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.
   • Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä.
   • Maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa sekä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
   • Yleinen maskisuositus koskee myös riskialueelta Suomeen saapuvia matkustajia heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Yksityis- ja yleisötilaisuudet
  • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajattavaksi 10 henkilöön.
   • Silti suositellaan aina vahvaa harkintaa tilaisuuden tarpeellisuudesta yleensäkin. Perheen ulkopuolisia lähikontakteja ja osallistumisia yleisötilaisuuksiin suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan.
   • Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissäkin tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli tilaisuus on välttämätöntä järjestää eikä lähikontaktia voida välttää.
  • Kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset kielletty ja vain erityistä varovaisuutta noudattaen rajattuina 10 henkilöön
   • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt 27.11. antamallaan määräyksellä P-HHYKY:n alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
    kokoukset.
   • Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
   • Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvajärjestelyin.
   • Järjestäjällä on suuri vastuu kaikkien ohjeiden noudattamisesta ja tilaisuuksien tarpeellisuuden harkinnasta yleensäkin.
 • Harrastus- ja ryhmätoiminta ml. yhdistys- ja järjestötyö sekä uimahallit ja kuntosalit
  • Yleistä
   • Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:
    • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
    • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
    • Sisääntuloa porrastetaan.
    • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
    • Ryhmien kokoa pienennetään.
    • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
    • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
    • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
    • Harjoitusten sisältöä muutetaan.
  • Uimahallit ja kuntosalit suositellaan suljettavaksi
   • Uimahallit ja kuntosalit suositellaan suljettaviksi mahdollisimman lyhyen siirtymäajan kuluessa, viimeistään 30.11.2020.
  • Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten (täysi-ikäisten) harrastusryhmien toiminta suositellaan tilapäisesti lopetettavaksi
   • Aikuisten ryhmillä tarkoitetaan suosituksessa 18 vuotta täyttäneitä osallistujia.
   • Harrastusryhmillä tarkoitetaan myös yhdistys- ja järjestötyössä tapahtuvaa toimintaa, myös muuta kuin liikuntaa.
   • Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa.
  • Ulkotiloissa tapahtuvaa ryhmämuotoinen toiminta voi jatkua turvallisuus huomioiden
   • Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia harrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.
  • Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvallisuus huomioiden
   • Turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt tulee aina huomioida.
   • 15-17 -vuotiaiden harrastusryhmissä sisällä tulee käyttää maskia muutoin, kuin liikuntasuoritteen aikana, mm. pukutiloissa, auloissa ym.
    • Ikärajaus johtuu maskisuosituksesta yli 15-vuotiaille ja yli 18-vuotiaiden harrasteryhmien perumissuosituksesta.
 • Muut julkiset tilat (kirjastot, koulut, nuorisotilat ym.)
  • Kirjastot auki rajoituksin
   • Kirjastot pysyvät auki rajoitustoimenpitein, mutta muun muassa lehtilukusalit suljetaan.
   • Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi.
  • Nuorisotilat pidetään avoimina
  • Lukiot ja ammattioppilaitokset jatkavat lähiopetuksena
   • Maskisuositus on voimassa sekä opiskelijoilla että opettajilla.
  • Yläkoulun oppilaille on annettu erityinen maskisuositus
   • Maskien on oltava käytettävissä viimeistään 30.11. kaikilla oppilailla, myös alle 15v. Yläkoulun opettajien osalta suositus on jo voimassa. Yläkoulun oppilaat saavat maskit koululta.
   • Yläkoululaisten koulukuljetuksissa on käytettävä maskia.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden vierailuihin tarkennuksia
   • Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.
 • Muut suositukset
  • Yhtymä kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle.
  • Yhtymä suosittaa vahvasti etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa.
 • Kuntakohtaiset lisäykset
  • Kuntalaisille suositellaan vahvasti influenssarokotuksen ottamista
  • Kunta suosittaa kuntalaisille paikallisten yritysten ja palveluiden käyttöä
   • On syytä elää turvallista arkea ja käyttää paikallisia palveluita vaarantamatta kuitenkaan omaa, läheisten tai kanssaihmisten mahdollisuutta samaan. Huolehditaan siksi kaikkien turvaohjeiden noudattamisesta.
  • Karanteenimääräys on viranomaispäätös
   • Jos sinut määrätään karanteeniin, on se järeä viranomaispäätös kantamasi yleisvaarallisen tartuntataudin tai sille altistumisen ja muiden tartuttamisen estämiseksi. Karanteenimääräys ei koskaan ole vapaaehtoisesti noudatettavaksi tarkoitettu toimenpide.

Myrskylän kunnan toimintoja koskevat tarkennukset:

 • KUNNAN TOIMINNOT YLEISESTI:
  • Etätyömääräys ja suositus voimassa
   • Kunta on työnantajana määrännyt etätyöhön ne työntekijät, joille tämä on työn luonteen vuoksi mahdollista ja jotka kulkevat töihin Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista, Porvoosta, Sipoosta tai Lahdesta
    • Muilta alueilta pendelöiville on voimassa vahva etätyösuositus kuten tähänkin asti kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista.
   • Huomioithan kuntalaisena, että tällä voi olla vaikutusta viranhaltijoiden/työntekijöiden tavoitettavuuteen.
  • Myrskylän kunnassa edellytetään maskien käyttöä kaikilta yli 15-vuotiailta kunnallisissa palveluissa asioivilta, ellei tähän ole rajoitetta.
   • Edellyttämällä asiakkailtaan maskin käyttöä, kuntatyönantaja suojaa työntekijöitään työturvallisuuslain mukaisesti. Kyseessä ei siis ole suositus, eikä asioinnin pituudella ole merkitystä.
    • Kunta suosittaa vahvasti kunnan alueen muita työnantajia ja toimijoita myös edellyttämään palveluissaan asioivilta maskin käyttöä (pankit, kaupat, seurakunta, järjestöt, yritykset ym.). 
   • Maskia edellytetään myös syöttötaksiliikenteessä Porvooseen, palveluliikenteessä sekä yläkoululaisten koululaiskuljetuksissa.
   • Maskia edellytetään vanhemmilta myös lapsen viennin/haun aikana varhaiskasvatuksesta ja/tai koululta ja aina, jos tilanteessa kohdataan kunnan työntekijä.
   • Kunta suosittaa vahvasti kuntalaisille maskin aktiiviseen käyttöön kaikessa toiminnassa, kuten pienetkin kokoontumiset ja asiakaspalvelutilanteet, muut kuin kunnan julkiset tilat, esim. pankki, kaupat ja liikkeet, kirkko, sekä PHHYKY:n toimitiloissa kunnan alueella niiden kriittisyyden vuoksi, esim. terveysasema, Väinölä.
   • Vähävaraisten kasvomaskien jako tapahtuu tiistaisin KLO 14-16 ja perjantaisin KLO 10-12 kirjastolla.
 • HALLINTOPALVELUT:
  • Kunnanvirasto:
   • Virasto on palvellut uusilla aukioloilla 22.9. alkaen MA klo 9-11, 12-15 / KE klo 9-11, 12-15 / PE klo 9-11, 12-14.30.
   • Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 15-vuotiailta, jotka asioivat kunnanvirastolla.
  • Muut viraston palvelut:
  • Työllisyyspalvelut:
   • Yksilötapaamiset vain rajoitetusti ja turvaseikat huomioiden. Muutoin yhteydenotot etänä.
   • Ryhmätoiminta tauolla toistaiseksi.
  • Yritys- ja elinkeinopalvelut:
   • Toiminta normaalisti, useita yrittäjien tukitoimia on käytössä. Katso lista.
   • Kunnan myöntämän yksinyrittäjätuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020. Tarkasta muiden koronatukimuotojen hakuajat erikseen myöntäjältä.
  • Joukkoliikenne ml. koulukuljetukset
   • Palveluliikenne ja syöttötaksiliikenne toimivat normaalisti, maskin käyttöä edellytetään.
   • Yläkoululaisten koulukuljetuksissa suositellaan maskia kaikille yläkoululaisille.
 • SIVISTYSPALVELUT:
  • Perus- ja esiopetus:
   • Toiminta normaalisti, mutta ks. edellytys maskin käyttöön lasta tuotaessa/noutaessa.
   • Kirkonkylän koulu noudattaa yleisiä kouluille annettuja ohjeistuksia.
   • Erityistä huomiota kiinnitetään  käsihygieniaan ja ruokasalin hygieniaan.
   • Koulun tiloja desinfioidaan myös koulupäivän aikana.
   • Oppilaiden huoltajat ja muut koulun ulkopuoliset henkilöt eivät tule koulun tiloihin, pois lukien välttämättömät tapaamiset (maskit!).
   • Pääsääntöisesti toimitaan oman ryhmän kanssa.
  • Varhaiskasvatus:
   • Toiminta normaalisti mutta ks. edellytys maskin käyttöön lasta tuotaessa/noutaessa.
  • Liikuntapalvelut: 
   • Aikuisten sisäliikunta keskeytetään tai siirretään ryhmän mahdollisuuksien mukaan ulos.
    • Kirkonkylän kuntojumppa kokoontuu ulkona, Kankkilan kuntojumppa siirretään ulos.
    • Lavis-lavatanssijumpat, vesijumpat, avoin uintivuoro sekä kirjaston tuolijumppa perutaan.
   • Lasten sisäliikuntaa muokataan sekä osa ryhmistä keskeytetään.
    • Maanantai: Nappulakerhot perutaan, höntsäliikunta sekä palloilu rajataan 4-6 luokkalaisiin.
    • Tiistai: Höntsäliikunta ja palloilu jatkuu normaalisti 1-3 luokkalaisilla.
   • Liikuntaneuvontaa tarjotaan puhelimitse.
   • Salivuorot keskeytetään 30.11. alkaen.
   • Lisätietoja liikuntaan liittyvissä asioissa liikunnanohjaajalta p. 044 719 0324
  • Nuorisopalvelut:
   • Nuokun osalta 6 luokkalaiset siirtyvät isojen nuokun toiminnasta pienten Nuokkuun. 
   • Nuokun aukioloihin ja henkilörajoituksiin on tulleet seuraavat muutokset:
   • Keskiviikkoisin ja torstaisin pienten nuokut ovat auki seuraavasti:
    • 3-4lk. klo 14-16, 5-6lk. klo 16-18 ja nuoret (13-17v.) klo 18.30-21.
   • Rajoitamme avoimeen toimintaan osallistuneiden määrän 15 henkilöön samanaikaisesti.
   • Nuokulla ei toistaiseksi tarjota ruokaa eikä omia eväitä toistaiseksi saa valmistaa.
   • Suosimme vahvasti maskien käyttöä yli 15 vuotiailta. Maskeja saat Nuokulta.
   • Lisätietoja nuorisotyöhön liittyvissä asioissa nuoriso-ohjaajalta p. 040 032 9965.
  • Etsivä nuorisotyö:
   • K16-ryhmä kokoontuu normaalisti
   • Suosimme vahvasti maskien käyttöä yli 15 vuotiailta. Maskeja saat Nuokulta.
   • Tiistain avoin Special-Nuokku keskeytetään (yli 18-vuotiaille tarkoitettu)
   • Asiakastapaamiset toteutetaan, lisätietoja Etsivältä p. 044 706 4559
  • Kulttuuripalvelut:
   • Wellamo-opiston kaikki kurssit keskeytyvät Myrskylän osalta.
   • Joulunavaus 27.11.2020 on jouduttu perumaan.
  • Kirjastopalvelut:
   • Tuolijumppa ja lukupiirin kokoontumiset peruttu. Ks. myös koko yhtymän aluetta koskevat rajoitukset yltä.
   • Vähävaraisten kasvomaskien jako tapahtuu tiistaisin KLO 14-16 ja perjantaisin KLO 10-12.
  • Ikääntyneiden palvelut:
   • Ikäihmiset ovat erityisen hauraita koronaviruksen aiheuttamalle taudille. Yhtymä muistuttaa, ettei yksiköihin saa saapua vierailulle, jos kärsii hengitystieinfektion oireista ja yleensäkin vierailun aikana on noudatettava turvavälejä ja hygieniaohjeita.
   • Yhtymä toivoo, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia.
 • TEKNISET PALVELUT:

 

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia