Ryhmäkoti Väinölän keittiötoiminta jatkuu toistaiseksi nykyisellään

Ryhmäkoti Väinölän keittiötoiminta jatkuu toistaiseksi nykyisellään

Vuoden 2019 loppupuolella Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä (P-HHYKY) sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy ovat käyneet neuvotteluja keittiötoimintojen muutoksista ja järjestelyistä P-HHYKY:n sosiaali- ja terveyspalveluiden ateriantuotannossa ja -jakelussa. Myrskylän kunnan osalta muutokset olisivat tarkoittaneet Väinölän asumispalvelukeskuksen keittiön muuttamista kylmäkeittiöksi kuluvan vuoden toukokuun alusta lukien ja keittiöhenkilökunnan sijoittumista uusiin tehtäviin ateriapalveluyhtiössä.

Myrskylän kunta lausui selkeänä kantanaan viime vuoden lopulla, ettei keittiötoimintaa tule muuttaa suunnitellun kaltaiseksi esitetyllä aikataululla kesken talousarvio- ja toimintavuoden – etenkin, kun vuokrasopimukset velvoittavat osapuolia joka tapauksessa koko vuoden loppuun ja muutoksella olisi toteutuessaan ollut mahdollisia vaikutuksia myös palvelutasoon. Lisäksi toimintojen muutos olisi vaikuttanut yksikön viereisen päiväkoti Helmitarhan ruokailuihin, joiden valmistus- ja jakelukeittiönä Väinölän tilat toimivat.

P-HHYKY ei ole hyväksynyt ateriapalveluyhtiön esitystä toimintojen muutokseksi ja uudeksi toimintamalliksi, koska muutos ei olisi tuonut suunniteltuja toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Myrskylän Väinölän keittiötoiminta jatkuu toistaiseksi nykyisellään.