Oksantien alueella suoritettujen metsähoitotoimenpiteiden maastoon jääneiden latvustojen ja oksistojen keruu

Oksantien alueella suoritettujen metsähoitotoimenpiteiden maastoon jääneiden latvustojen ja oksistojen keruu

Kuntalaisilla on mahdollisuus kerätä vapaasti omaan käyttöönsä 15.5.2020 asti Myrskylän kunnan, Oksantien läheisyydessä suoritettujen metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä maahan jääneiden latvustojen sekä oksistojen keruuta. Tiedote