Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä varautuu työtaistelutoimien mahdollisiin vaikutuksiin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä varautuu työtaistelutoimien mahdollisiin vaikutuksiin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä varautuu perjantaina julkistettuihin ammattijärjestöjen työtaistelutoimenpiteisiin ja seuraa tiiviisti niiden mahdollisia vaikutuksia asiakas- ja potilastyöhön. Tehy ja Super ilmoittivat perjantaina jäseniään koskevista ulosmarssista ja viikon mittaisesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. JUKOn, JHL:n ja Jytyn jäsenet eivät ole mukana työtaistelutoimissa.

Yhtymä pyrkii minimoimaan työtaistelutoimien aiheuttamat häiriöt asiakas- ja potilastyölle. Asiakas- ja potilasturvallisuuden säilymistä valvotaan erityisen tarkasti ja varaudutaan toimimaan tilanteen vaatiessa.

Yhtymän johto on työtaistelutoimien vuoksi valmiudessa, ja esimiehille on annettu ohjeet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana toimimisesta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marina Erhola, p. 040 183 429

Toimintoja koskevat median tiedustelut
Juhani Sand
toimialajohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut
p. 044 719 5959

Mika Forsberg
toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
p. 044 719 5630

Ismo Rautiainen
toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
p. 044 729 7982

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi