Palostenmäen asemakaava-alueella suoritettujen metsähoitotoimenpiteiden maastoon jääneiden latvustojen ja oksistojen keruu

Palostenmäen asemakaava-alueella suoritettujen metsähoitotoimenpiteiden maastoon jääneiden latvustojen ja oksistojen keruu

Kuntalaisilla on mahdollisuus kerätä vapaasti omaan käyttöönsä 16.1.- 15.5.2020 välisenä aikana Myrskylän kunnan, Palostenmäen asemakaava-alueella suoritettujen metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä maahan jääneiden latvustojen sekä oksistojen keruuta. Tiedote