Postin lakon vaikutukset kunnan toimintaan

Postin lakon vaikutukset kunnan toimintaan

Postin lakon vaikutukset Myrskylän kunnan toimintaan

Maanantaina 11.11.2019 alkoi Postin henkilöstöä edustavan PAU:n lakko. Lakko voi jatkua jopa neljä viikkoa. Myrskylän kuntaan vaikuttavia ongelmia tulee olemaan kaikissa postin palveluissa, eli pakettien, kirjepostin ja muiden lähetysten välityksessä.

Laskujen osalta lakko vaikuttaa paperisena kulkevan aineiston, kuten paperisten myyntilaskujen, paperisten ostolaskujen, palkkalaskelmien ja perintäkirjeiden kulkuun. Vastaanotettavat verkkolaskut kulkevat normaalisti eikä lakolla ole vaikutusta niihin. Kunnan ostolaskutusta hoitava Sarastia Oy suosittelee toimittajia käyttämään verkkolaskutusta. Sarastialla on myös käytössä toimittajaportaali, joka mahdollistaa laskun toimittamisen sähköisenä, vaikka toimittajalla ei olisi käytössä sähköistä laskutusjärjestelmää (tarkempi ohje http://www.sarastia.fi/ohjeet%20laskuttajalle). Kunnan myyntilaskuja ei lähetetä tällä hetkellä eteenpäin, koska laskutusaineistoa muodostettaessa ei pystytä erottelemaan verkkolaskuja ja paperilaskuja.

Suosittelemme käyttämään sähköisiä asiointikanavia niissä palveluissa, joissa se on mahdollista ja hoitamaan muut kiireelliset asiat joko puhelimitse tai asioimalla paikan päällä.