Varhaiskasvatusjohtajan virka

Varhaiskasvatusjohtajan virka

MYRSKYLÄN KUNTA julistaa haettavaksi

VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRAN

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaminen talous-, henkilöstö- ja hallintovastuineen sekä päiväkodinjohtajan tehtävät ja tarvittaessa osallistuminen varhaiskasvatuksen opetukseen. Varhaiskasvatusjohtaja toimii myös perhepäivähoidon esimiehenä.

Tehtävä edellyttää hyvää varhaiskasvatuksen tuntemusta ja esimiestaitoja. Viran kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Lisäksi arvostamme kehittävää työotetta, monipuolista osaamista, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Toiveenamme on aloitus 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus ja muut viran ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote nähtäväksi. Virka on toistaiseksi voimassa oleva ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa kuntarekryn kautta osoitteesta www.kuntarekry.fi 24.5.2019 klo 16 mennessä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja antavat
hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, 040 746 0626, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
varhaiskasvatusjohtaja Tiina Salminen, 040 584 6847, tiina.j.salminen@myrskyla.fi

Tietoja kunnasta saat myös kunnan kotisivuilta www.myrskyla.fi. Myrskylä on savuton kunta.

Myrskylässä 30.4.2019
Kunnanhallitus

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia