Vastaa ja vaikuta Myrskylän tulevaisuuden suuntaan! Kuntastrategiakysely on auki

Vastaa ja vaikuta Myrskylän tulevaisuuden suuntaan! Kuntastrategiakysely on auki

Kunnan eri toiminnot ja palvelut rakentuvat kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien varaan. Kuntalaiset ovat kuntansa tulevaisuuden suunnan parhaita asiantuntijoita, joiden edustajiksi Myrskylän kunnan päätöksentekoon on valittu kuntavaaleissa seitsemäntoista valtuutettua. Valtuutettujen keskeisin asiakirja kunnan johtamisessa on puolestaan lakisääteinen kuntastrategia, jonka pohjalta päätetään kunnan tulevien vuosien toiminnan painopisteistä ja rahan käytöstä.

Myrskylän kunta uusii parhaillaan kuntastrategiaansa. Valtuusto on määrittänyt asiakirjan teemaksi arkiturvallisuuden. Käsite turvallisuudesta on viime vuosina laajentunut perinteisestä viranomaispohjaisesta toiminnasta yhä enemmän useiden eri tahojen, kuten kuntien, seurakuntien, yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten toteuttaman hyvinvointi- ja terveystyön suuntaan. Turvallisuus toteutuukin parhaimmillaan luonnollisena osana yhteisön moninaista arkea.

Strategiatyön tueksi toteutetaan laaja sidosryhmäkysely aikavälillä 17.7.-19.8.2019. Kysely kartoittaa eri-ikäisten ja taustaisten kuntalaisten, kesäasukkaiden, paikkakunnalla työskentelevien, yrittäjien ja monien muiden vastaajien näkemyksiä kunnan päätöksenteon tavoitteista ja arkiturvallisuuden painopisteistä. Vastaamalla kyselyyn vaikutat siis siihen, minne suuntaan kehitämme Myrskylää tulevina vuosina.

Kysely on vain yksi osa kuntalaisten ja eri kunnan sidosryhmien osallistamista, työtä tehdään eri vaiheissa koko alkava syyskausi. Strategian on määrä valmistua joulukuussa 2019 ja olla käytössä vuoden 2020 alusta. Strategiatyötä ohjaa kunnan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koottu ohjausryhmä.

Kuinka vastaan?

Paperisia kyselylomakkeita voi noutaa vastattavaksi kotiin tai täyttää paikan päällä ja jättää Myrskylän kirjastolla os. Virastotie 5 koko kyselykauden ajan.

Voit vastata kyselyyn myös verkossa osoitteessa https://fi.surveymonkey.com/r/Myrskylanstrategia 

Kyselyyn vastaaminen kestää keskimäärin noin 15 minuuttia, eikä vastaajaa voida tunnistaa vastausten perusteella, voit siis vastata luottamuksella ja täysin nimettömänä. Jos kuitenkin haluat osallistua samalla laadukkaan palkinnon arvontaan, voit jättää kyselyyn yhteystietosi.

Kyselyn toteutuksesta vastaa konsulttitoimisto Hallintoakatemia. Jos sinulla on kyselyä koskevia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä seuraavaan Hallintoakatemian yhteyshenkilöön: Henri Yli-Salomäki, puh. 044 528 7109, henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi.

Mielipiteelläsi on aidosti merkitystä, vastaa ja vaikuta!

Myrskylän kunta