Vuoden 2019 talousarvioesitys

Vuoden 2019 talousarvioesitys

Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi 29.10 vuoden 2019 talousarvioesityksen. Vuoden 2019 talousarvioesitys on vuosikatteen osalta 485 tuhatta positiivinen ja poistojen jälkeen tulos on 4 tuhatta euroa plussalla. Verotuloihin ja valtionosuuksiin on arvioitu kasvua n. 340 tuhatta vuoden 2018 ennusteeseen nähden. Tulo- ja kiinteistöverotukseen ei esitetä korotuksia. Toimintakuluja lisäävät kunta-alan yleiset palkankorotukset, lomarahaleikkausten päättyminen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän esittämät 2,1 % korotukset sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. Vuoden 2019 yksi tavoitteista on myös kohdistaa työttömyyteen käytettäviä resursseja siten, että Myrskylän korkeaa pitkäaikaistyöttömyyttä saataisiin hillittyä.

Investointeja vuodelle 2019 esitetään 1,6 miljoonan edestä. Suurimman osan tästä summasta vie Kirkonkylän koulun paikalle rakennettavan uuden koulun rakentamisen aloittaminen. Lisäksi vuodelle 2019 esitetään rahaa kaavateiden peruskorjaukseen (mm. Pussilantie) ja päällystämiseen. Lassen polkua on myös tarkoitus kunnostaa. 

Valtuusto käsittelee talousarvion joulukuun kokouksessaan.