Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Työ- ja elinkeinoministeriön kuulutus

Loviisan ydinvoimalaitosta käsittelevä YVA-selostus on nähtävillä. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella 20.9.2021 ja pitää oheisen kuulutuksen ja arviointiselostuksen nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/loviisan-yva-selostus. Kuulutus […]

Lue lisää…

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista

Rakennustarkastajan päätökset 9.9.2021 […]

Lue lisää…

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kuulutus

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Viiskivi Oy […]

Lue lisää…

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kuulutus

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Almark   […]

Lue lisää…

Kutsunnat 2021

Kutsunnat Uudellamaalla 2021, kuulutus […]

Lue lisää…

Ampumaradan käyttösuunnitelma

Myrskylä-Artjärven riistanhoitoyhdistyksen ampumaradan käyttösuunnitelma 2021 […]

Lue lisää…

Uudenmaan liiton ilmoitus täytäntöönpanokiellosta

Ilmoitus Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kohdistuvasta täytäntöönpanokiellosta […]

Lue lisää…