Talous

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Tilinpäätös, toimintakertomus 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Arviointikertomus 2018

Talouden tunnuslukuja

Kunnan tuloveroprosentti 21,5 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15 %
Omavaraisuusaste, % 61 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 36 %
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 646
Lainat eur/asukas 977
Lainakanta, 1000 eur 1.922