Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Valtuuston kokous 13.12.2021

Valtuuston kokous 13.12.2021 klo 19,kokouskutsu […]

Lue lisää…

Aluevaalit Myrskylän kunnassa

Vuoden 2022 aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. tammikuuta 2022, kuulutus […]

Lue lisää…

Lahden seudun jätelautakunnan kuulutus

Lahden seudun jätetaksa 1.1.2022 alkaen, kuulutus […]

Lue lisää…

ELY-keskuksen kuulutus

Koskenkylänjoen kalataloudellinen yhteistarkkailu; kuulutus tarkkailuohjelmapäätöksestä […]

Lue lisää…

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 15.11.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 4.11.2021 […]

Lue lisää…

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kuulutus

Kuulutus ympäristöluphakemuksesta, ML-Sora Oy […]

Lue lisää…

Kutsunnat 2021

Kutsunnat Uudellamaalla 2021, kuulutus […]

Lue lisää…

Uudenmaan liiton ilmoitus täytäntöönpanokiellosta

Ilmoitus Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kohdistuvasta täytäntöönpanokiellosta […]

Lue lisää…