Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kuulutus

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Åke Almark […]

Lue lisää…

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kuulutus

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Olli Liljemark […]

Lue lisää…

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kuulutus

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Myrskylän kunta […]

Lue lisää…

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 4.5.2022

Rakennustarkastajan päätös 28.4.2022 […]

Lue lisää…

Kutsunnat 2022

Vuoden 2022 kutsuntakuulutus […]

Lue lisää…

Ampumaradan käyttösuunnitelma

Myrskylä-Artjärven riistanhoitoyhdistyksen ampumaradan käyttösuunnitelma 2022 […]

Lue lisää…

Kylänpääntien asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.4.-30.5.2022. kuulutus kaavaehdotus kaavaselostus osallistumis- ja arviointisuunnitelma […]

Lue lisää…

Kirkkojärven rannan asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.4.-30.5.2022. kuulutus kaavaehdotus kaavaselostus osallistumis- ja arviointisuunnitelma […]

Lue lisää…

Työ- ja elinkeinoministeriön kuulutus

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemus ja Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemus, kuulutus […]

Lue lisää…

Hämeen ELY-keskuksen yleistiedoksianto

Ilmoitus yhteisen vesialueen järjestäytymättömille osakaskunnille […]

Lue lisää…

ELY-keskuksen kuulutus

Koskenkylänjoen kalataloudellinen yhteistarkkailu; kuulutus tarkkailuohjelmapäätöksestä […]

Lue lisää…

Uudenmaan liiton ilmoitus täytäntöönpanokiellosta

Ilmoitus Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kohdistuvasta täytäntöönpanokiellosta […]

Lue lisää…