Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Kunnan vesihuoltolaitos hakee päätöstä sijoittaa vesihuoltolinja

Myrskylän kunta varaa asianosaisille tilaisuuden antaa selityksen maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesta sijoittamislupahakemuksesta: kuulutus liite […]

Lue lisää…

Kutsunnat 2022

Vuoden 2022 kutsuntakuulutus […]

Lue lisää…

Ampumaradan käyttösuunnitelma

Myrskylä-Artjärven riistanhoitoyhdistyksen ampumaradan käyttösuunnitelma 2022 […]

Lue lisää…

ELY-keskuksen kuulutus

Koskenkylänjoen kalataloudellinen yhteistarkkailu; kuulutus tarkkailuohjelmapäätöksestä […]

Lue lisää…

Uudenmaan liiton ilmoitus täytäntöönpanokiellosta

Ilmoitus Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kohdistuvasta täytäntöönpanokiellosta […]

Lue lisää…