Kunnanhallituksen 11.5.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallituksen 11.5.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallitus hyväksyi Myrskylän yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen ja päätti toimeenpanna lomautukset ajalla 1.6.2020-30.4.2021. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen päätettiin aikaistaa lomarahan maksaminen vuonna 2020 toukokuulle. Yleishallinnon avustukset jaettiin esityksen mukaisesti. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi 25.5.2020 kokoukseen valittiin Kristian Forsman ja Satu Lindgren. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kotisivuilla 18.5.2020. […]

Lue lisää…

Kirjaston uloslainaus ajalla 13.-31.5.2020

Täysin normaalia kirjastonkäyttöä vielä odotellessa aloitamme hieman uudenlaista ja rajoitetumpaa käytäntöä, varatun aineiston noutoa. Myrskylän kirjaston uloslainaus aloitetaan keskiviikkona 13.5.2020. Kirjasto palvelee silloin maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14 sekä torstaisin klo 14-18. Näinä aikoina asiakkaat voivat hakea tekemiään varauksia, joista ovat saaneet noutoilmoituksen. Varauksia voi tehdä verkkokirjastosta helle.finna.fi ja puhelimitse 0401812020 tai sähköpostilla kirjasto@myrskyla.fi. Varatut kirjat […]

Lue lisää…

Yksinyrittäjätuen haku käynnissä 15.5.2020 asti

Yksinyrittäjätuen haku on edelleen käynnissä – tukea myönnetty Myrskylässä jo 30 000 euroa. Yksinyrittäjätuen hakuaika on vielä käynnissä ajalla 4.-15.5.2020. Hakuajalla pyritään ohjaamaan mahdollisimman paljon tukihakemuksia alkukeväälle, jotta niiden käsittelyt, päätökset ja maksatukset saataisiin eteenpäin kootusti. Kunta ottaa TEM:n ohjeen mukaisesti avustuksia kuitenkin vastaan tämän jälkeenkin siten, että ehdottomasti viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Näihin hakuihin osoitetaan […]

Lue lisää…

PUSSILANTIEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MYRSKYLÄN KOULUN KOHDALLA, AJOHIDASTEET

Pussilantien alkuosan ajonopeuksia rajoitetaan väliaikaisilla ajohidasteilla liikenneturvallisuuden parantamiseksi koulun ja liikuntahallin rakennusurakan ajaksi. Ajohidasteet asennetaan paikoilleen 13.5.2020 mennessä. Myrskylän kunta, Tekniset palvelut Tiedote-Pussilantien liikenneturvallisuuden parantaminen, ajohidasteet Pussilantien liikenneturvallisuuden parantaminen, TekLa 17.3.2020 Pussilantien liikenneturvallisuuden parantaminen-kartta, TekLa 17.3.2020 […]

Lue lisää…

Myrskylän koulun paalutustyöt

Myrskylän koulun paalutustyöt alkoivat 5.5.2020, jota ennen lähiympäristössä olevat rakennukset katselmoitiin. Paalutuksesta aiheutuvaa melua ja tärinää seurataan jatkuvalla, neljään kiinteistöön sijoitetuilla tärinämittareilla. Paalutuksen aikaisten tärinämittausten tulokset ovat vaihdelleet 2,1%-22,7% sallituista maksimeista. Paalutuksesta aiheutuvaa melua mitataan tarvittaessa myös äänimittauksilla. Paalutustöiden päätyttyä lähiympäristössä olevat rakennukset katselmoidaan uudelleen. Tiedote Paalutustöitä suoritetaan päivisin kello 7:00 – 17:00 välisenä aikana. […]

Lue lisää…

Rajoitusten purkua valmistellaan

Rajoitusten purkua valmistellaan – maltillinen purku vaatii malttia myös kuntalaisilta Suomen hallitus linjasi maanantaina 4.5. suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Rajoitusten purku ei tarkoita, ettei koronaviruksesta olisi enää vaaraa. Rajoitusten maltillisen purun tavoitteena on, että tautikehitystä onnistutaan tehokkaasti hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista. Normaalikäytännön […]

Lue lisää…

Kirjaston osittainen avaaminen

Hallituksen maanantaina ilmoitetun päätöksen mukaisesti kirjastojen tilat avataan 1.6., mutta uloslainaus sallitaan välittömästi. Odotamme nyt kirjastoissa aluehallintoviraston tarkempia käytännön ohjeita, miten ja koska uloslainaus on meidän kirjastossamme mahdollista. Valmistelemme asiaa ja tiedotamme heti kun saamme lisää tietoa. […]

Lue lisää…

Höröläntien ja Oikotien risteysalueella runkoverkon kunnossapitotöitä

Höröläntien ja Oikotien risteysalueella suoritettavasta runkoverkon kunnossapitotyöstä johtuen, Oikotien läpiajoliikenne katkaistaan torstaina, 7. toukokuuta 2020 kello 9:00 alkaen. Arviolta keskiviikkoon 13. toukokuuta 2020 kestävän katkon aikana Oikopolun kiinteistöjen liikenne ohjataan tapahtuvaksi Mestarintien kautta. Liikenteenohjaus Kevytliikenne työmaa-alueen ohi toteutetaan poikkeusjärjestelyin. Työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa pahoitellen. Myrskylän vesihuoltolaitos […]

Lue lisää…

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia