Vesihuoltoverkoston mittaustyöt

Vesihuoltoverkoston mittaustyöt

Rantatien alueella (Rantatie, Rantapolku, Onkitie, Kapakantie) suoritetaan vesihuoltoverkoston mittaus- ja tutkimustöitä 4.5. kello 8:00 alkaen. Mittaustyön suorittaja FCG / Ympäristönsuunnittelu Oy. Myrskylän kunta / Tekniset palvelut […]

Lue lisää…

Myrskylän kunnan kesätyöt

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi Myrskylän kunta ei palkkaa kesätyöntekijöitä kesälle 2020. Kaikille kesätöitä hakeneille on lähetetty Kuntarekryn kautta tiedote tilanteesta. Muistathan, että sinulla on myös mahdollisuus ryhtyä 4H-yrittäjäksi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://ampu.4h.fi/nuorille/     […]

Lue lisää…

Kirkonkylän keskusta-alueen talousveden jakelussa esiintyy lyhyitä katkoksia torstaina 30.4.2020 klo 13-16

Kirkonkylän keskusta-alueen talousveden jakelussa saattaa esiintyä lyhyitä katkoksia torstaina, 30.4.2020 kello 13:00-16:00 runkoverkoston venttiilien koestamisesta johtuen. Verkoston voimakkaan painevaihtelun välttämiseksi, alueen asukkaita pyydetään välttämään runsasta veden kuluttamista edellä mainittuna aikana. Toimenpiteistä johtuvien painevaihteluiden seurauksena, vedessä saattaa esiintyä hetkellisiä värimuutoksia sekä poreilua. Toimenpiteistä mahdollisesti syntyvää haittaa pahoitellen. Myrskylän vesihuoltolaitos […]

Lue lisää…

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitustoimet päättyvät 13.5.2020

Hallitus on eilen keskiviikkona tiedottanut kouluja koskevista rajoitustoimista. Hallituksen edustajat kertoivat linjauksista, joiden mukaisesti rajoitustoimet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta eivät jatku 13.5.2020 jälkeen. Kouluun palataan siis 14.5.2020 lähtien. Paluu kouluun tapahtuu hallituksen edustajien sanoin “hallitusti”. Tämä tarkoittaa siis sitä, että suunnittelemme loppukevään päiväohjelman ja tilojen käytön siten, että huomioimme parhaamme mukaan hygieniaseikat ja fyysisten kontaktien […]

Lue lisää…

Myrskylän kunnan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 28.4.2020

Myrskylän kunnan yhteistoimintaneuvottelut on käyty henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ajalla 14.-28.4.2020 tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelutuloksen mukaan lomautus koskee koko henkilöstöä sekä vakituisen henkilökunnan sijaisia, yhteensä 37 henkilöä. Lomautus ei koske määräaikaisia työntekijöitä, vaaleilla valittuja työntekijäjärjestöjen luottamushenkilöitä ja työsuojeluvaltuutettuja, eikä etsivää nuorisotyötä. Irtisanomiset rajattiin neuvottelujen ulkopuolelle. Lomautukset ovat määräaikaisia kestäen kunkin henkilön osalta 14 päivää, mutta perusopetuksessa kuitenkin vain 7 päivää. Lomautusten painopiste […]

Lue lisää…

Yksinyrittäjätuen toinen hakukierros

Työ- ja elinkeinoministeriön kunnille kanavoima valtionavustus yksinyrittäjien taloudellisen tilanteen tukemiseen on herättänyt Myrskylässäkin hakijoiden kiinnostuksen. Tuki voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen yrittäjälle koronasta syntyneisiin kustannuksiin. Myrskylän kunta järjestää haun useammassa eri vaiheessa siten, että ensimmäinen hakuaika oli 17.4.-24.4.2020. Ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia lähetti kaikkiaan 22% kaikista yksinyrittäjistä. Kunta käsittelee hakemuksia säännöllisesti ProAgrian kanssa yhteiskokouksissa, joiden jälkeen tuen […]

Lue lisää…

Kunnanhallituksen 20.4.2020 kokouksen päätökset

Kunnanhallituksen kokous järjestettiin poikkeusolojen vuoksi sähköisenä kokouksena. Kunnanhallitus lausui puoltavan kannan Loviisan kaupungin esitykseen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kustannusjaon tarkistamisesta enemmän asukasmäärää painottavaksi. Kunnanhallitus antoi myös kuntasuostumuksen osallistua Itä-Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus valmisteluun. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2019 henkilöstöraportin sekä antoi toimivaltuudet hallintopalveluille yksinyrittäjien koronatuen hakemiselle ja tukipäätösten tekemiselle. Kokouksen virallinen pöytäkirja […]

Lue lisää…

Kasvinsuojeluruiskujen testausta Myrskylässä

Maanantaina 20.4.2020 noin klo 8-16 testataan kasvinsuojeluruiskuja Myrskylän lumenkaatopaikalla Keskustien ja Orimattilantien risteyksen lähellä. Testaus on Tukesin alaista toimintaa ja koskee ammattikäytössä olevia ruiskuja. Lisätietoja saa valtuutetulta testaajalta Markku Saalolta 040-7430068. https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/kasvinsuojeluruiskujen-testaukset-uudellamaalla-2020-11508   […]

Lue lisää…

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia