Lahden seudun jätehuoltomääräykset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuuluttamisesta

Aluehallintovirasto antaa asian: Myrskylän jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan rauettaminen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.2.-22.3.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta. Ilmoitus_kuulutuksesta_kuntaanIlmoitus_kuulutuksesta_kuntaan_sve […]

Lue lisää… from Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuuluttamisesta