Vuoden 2021 kuntavaalit

Vuoden 2021 kuntavaalit

KUNTAVAALIT MYRSKYLÄN KUNNASSA Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021 klo 9.00 – 20.00. Kotiäänestys Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen. Hoidettavan kotiäänestyksen yhteydessä omaishoitaja voi äänestää tietyin […]

Lue lisää…

Kuntavaalien ehdokasasettelu Myrskylässä

KUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELU MYRSKYLÄSSÄ Huhtikuun 18. päivänä 2021 pidettävissä kuntavaaleissa Myrskylän valtuustoon valitaan 17 valtuutettua ja kuntalain 11 §:n säätelemä määrä varavaltuutettuja. Vaaliliitto, vaaliliittoon kuulumaton puolue ja yhteislista voivat asettaa vaaleihin enintään 25 ehdokasta. Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on jätettävä Myrskylän kunnan keskusvaalilautakunnalle 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Keskusvaalilautakunnan sihteeri vastaanottaa asiakirjat vain etukäteen varattuna […]

Lue lisää…

Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutus

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta   Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen Uudenmaan aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Uudenmaan kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueelle (Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki ja Raaseporin kaupunki).   Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla […]

Lue lisää…

Vastaa ja vaikuta Myrskylän tulevaisuuden suuntaan! Kuntastrategiakysely on auki

Kunnan eri toiminnot ja palvelut rakentuvat kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien varaan. Kuntalaiset ovat kuntansa tulevaisuuden suunnan parhaita asiantuntijoita, joiden edustajiksi Myrskylän kunnan päätöksentekoon on valittu kuntavaaleissa seitsemäntoista valtuutettua. Valtuutettujen keskeisin asiakirja kunnan johtamisessa on puolestaan lakisääteinen kuntastrategia, jonka pohjalta päätetään kunnan tulevien vuosien toiminnan painopisteistä ja rahan käytöstä. Myrskylän kunta uusii parhaillaan kuntastrategiaansa. Valtuusto on […]

Lue lisää…

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia