Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 26.9.2023

Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutus

Alla oleva kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 25.9.2023-1.11.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Kuulutus https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/Kuulutus_suomi_Viiskievanharju.pdf/43eb78d3-7fa7-c2ee-e6bc-82d0eb3e9fb9?t=1695638520090 Päätös https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+Viiskivenharjun+vedenottamon+tarkkailuohjelman+hyv%C3%A4ksyminen_liitteineen.pdf/c0b4d95a-65b7-aa8d-bae6-c77e159d7cf6?t=1695638220271 Oikaisuvaatimusohje https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/Oikaisuvaatimusohje.pdf/f5d4d895-4ca8-df41-34cc-e7508659de85?t=1695639336813   Julkaisu vanhenee: 1.11.2023 23:59 […]

Lue lisää… from Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutus