Kunnan vesihuoltolaitos hakee päätöstä sijoittaa vesihuoltolinja

Kunnan vesihuoltolaitos hakee päätöstä sijoittaa vesihuoltolinja

Myrskylän kunta varaa asianosaisille tilaisuuden antaa selityksen maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesta sijoittamislupahakemuksesta: