Vuoden 2021 kuntavaalit

Vuoden 2021 kuntavaalit

KUNTAVAALIT MYRSKYLÄN KUNNASSA

Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021 klo 9.00 – 20.00.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen. Hoidettavan kotiäänestyksen yhteydessä omaishoitaja voi äänestää tietyin edellytyksin.

Kotiäänestys voidaan toimittaa 7.4.–13.4.2021. Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16.00 mennessä Myrskylän keskusvaalilautakunnalle.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 7.4.–13.4.2021. Äänestyspaikkana on Myrskylän kunnanvirasto, joka on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:

–           keskiviikko – torstai, maanantai – tiistai           klo 9.00 – 16.00
–           perjantai                                                                   klo 9.00 – 14.30
–           lauantai – sunnuntai                                              klo 10.00 – 14.00

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Myrskylän Ryhmäkoti Väinölässä.

Varsinainen vaalitoimitus

Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00 – 20.00 Myrskylän kunnanvirastossa.

Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijalle ja varsinaisena vaalipäivänä vaalilautakunnalle.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Kunnallisvaalien ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan 22.3.2021 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Sitä on saatavana kunnanvirastossa ja se jaetaan tämän kuulutuksen kera Myrskylän kaikkiin talouksiin.

Myrskylässä 24.2.2021

Myrskylän kunnan keskusvaalilautakunta
Virastotie 5, 07600 Myrskylä
Puh. (019) 510 850 (vaihde) tai 040 746 0626, vaalit@myrskyla.fi

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia