Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikön kuulutus

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikön kuulutus

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen:

Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa palautekanavan (linkki) kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 21.12.2022.