Tarkkailupäätös, Myrskylän jätevedenpuhdistamo

Tarkkailupäätös, Myrskylän jätevedenpuhdistamo

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 31.7.2019 ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen Myrskylän jätevedenpuhdistamon purkuvesistön vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, kuulutus

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia