Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutus

Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutus

Asia:    
Uudenmaan ELY-keskus on antanut 6.5.2020 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän.  Peab Industri Oy:lle annettu perusteltu päätelmä koskee Malmgårdin soran- ja kallionottoalueen laajentamista ja kallionottoalueen syventämistä Loviisassa.

Kuulutuksen ja perustellun päätelmän nähtävilläpito:
Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun perustellun päätelmän tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat yleisesti nähtävillä 6.5. – 4.6.2020 ELY-keskuksen verkkosivulla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/9460235/4320Kuulutus/8f8a31fd-5528-4a6b-a81b-72ebe6cf52f6

Linkki perusteltuun päätelmään:
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/9460235/4320PerusteltuP%C3%A4%C3%A4telm%C3%A4/3f43d53b-8e4a-48fb-bb74-a58ffff4d8f0

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia