Työ- ja elinkeinoministeriön kuulutus

Työ- ja elinkeinoministeriön kuulutus

Loviisan ydinvoimalaitosta käsittelevä YVA-selostus on nähtävillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella 20.9.2021 ja pitää oheisen kuulutuksen ja arviointiselostuksen nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/loviisan-yva-selostus.

Kuulutus