YIT Teollisuus Oy:n Malmgårdin kiviainesalue, kuulutus

YIT Teollisuus Oy:n Malmgårdin kiviainesalue, kuulutus

YIT Teollisuus Oy:n Malmgårdin kiviainesaluetta koskevan hankkeen täydennetty ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on vireillä Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Uudenmaan ELY-keskus kuuluttaa asiasta omilla nettisivuillaan. Kuuluttamisaika on 8.1. – 6.2.2020.

YVA-lain mukaan tieto kuulutuksesta tulee julkaista hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Tässä hankkeessa kunnat ovat Myrskylä ja Loviisa.

Linkit ELY-keskuksen kuulutuksiin:
Suomenkieliset sivut:              www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Ruotsinkieliset sivut:               www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

Linkit ympäristö.fi:ssä olevaan hanketta koskevaan YVA-aineistoon:          
Suomenkielinen linkki:            www.ymparisto.fi/YITSuomiLoviisaMalmgardYVA.
Ruotsinkielinen linkki:             www.miljo.fi/YITSuomiLovisaMalmgardMKB

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia