Myrskylä

Myrskylä

Perustettu
1636
Asukkaita (31.12.2018) 1922
Pinta-ala   206 km²
Veroprosentti (v.2019)
Yleinen kiinteistövero -%
Vakituinen asuinrakennus -%
Muu asuinrakennus -%
21,50
1,00
0,55
1,15
Kielijakauma  Suomenkielisiä 88,3 %
Ruotsinkielisiä 9,3 %
Muut 2,4 %
Elinkeinojakauma Alkutuotanto 18 %
Jalostus 29 %
Palvelut 53 %
Työpaikkaomavaraisuus  65,3 %