Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 23.5.2018

Rakennustarkastajan päätös 23.5.2018

Lastentarhanopettajan toimi

Myrskylän kunta hakee lastentarhanopettajan sijaista ajalle 1.8.2018-31.7.2019, kuulutus

Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä

Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätös 16.5.2018 sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä, kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaan valitukseen

Päijät-Hämeen jätelautakunnan kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Kirjastonhoitajan avoin virka

Myrskylän kunta hakee vakinaiseen palvelukseen kirjastonhoitajaa elo-syyskuusta 2018 lukien, kuulutus

Itäisen Uudenmaan kalastusalue, vuosikokouksen pöytäkirja

Itäisen Uudenmaan kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja liitteineen nähtävillä kunnanvirastolla 28.5.2018 asti, kuulutus

Net Baron Mäntsälä ralli

Net Baron Mäntsälä ralli 12.5.2018, Mäntsälän Moottorikerho ry

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta, kuulutus

Ampumaradan käyttösuunnitelma

Ampumaradan käyttösuunnitelma 1.5.-31.10.2018

Kutsunnat 2018

Kutsunnat 2018, kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Uudenmaan maakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Ehdotus Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu, kuulutus

Kuulemisasiakirjat:

 

Maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivaus

Uudenmaan ELY-keskus tekee maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivauksia Myrskylän ja Lapinjärven kunnissa sekä Loviisan kaupungissa. Linkki kuulutukseen

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi, nähtävillä 8.1.-9.7.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus “Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi”

Vesienhoidon kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > vesienhoito.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemus

Ilmoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia