Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 9.3.2018

Rakennustarkastajan päätös 9.3.2018

Maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivaus

Uudenmaan ELY-keskus tekee maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivauksia Myrskylän ja Lapinjärven kunnissa sekä Loviisan kaupungissa. Linkki kuulutukseen

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset

Myrskylän liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, kuulutus

Avustusanomus

Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä

Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä päättäminen, kuulutus ja lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätetaksa 21.2.2018 alkaen

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätetaksa 21.2.2018 alkaen, kuulutus

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi, nähtävillä 8.1.-9.7.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus “Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi”

Vesienhoidon kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > vesienhoito.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemus

Ilmoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia