Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Tiedotus ympäristölupapäätöksestä

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristölupapäätös

Julkipano ympäristölupapäätöksestä

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 84 §:n mukainen julkipano ympäristölupapäätöksestä

Maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivaus

Uudenmaan ELY-keskus tekee maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivauksia Myrskylän ja Lapinjärven kunnissa sekä Loviisan kaupungissa. Linkki kuulutukseen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemus

Ilmoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia