Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 6.11.2019

Rakennustarkastajan päätökset 6.11.2019

 

Varhaiskasvatusjohtajan virka

MYRSKYLÄN KUNTA julistaa haettavaksi

VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRAN

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on varhaiskasvatuksen vastuualueen johtaminen talous-, henkilöstö- ja hallintovastuineen sekä päiväkodinjohtajan tehtävät ja tarvittaessa osallistuminen varhaiskasvatuksen opetukseen. Varhaiskasvatusjohtaja toimii myös perhepäivähoidon esimiehenä.

Tehtävä edellyttää hyvää varhaiskasvatuksen tuntemusta ja esimiestaitoja. Viran kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi arvostamme kehittävää työotetta, monipuolista osaamista, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Toiveenamme on aloitus 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus ja muut viran ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote nähtäväksi. Virka on toistaiseksi voimassa oleva ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa kuntarekryn kautta osoitteesta www.kuntarekry.fi Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Kunnanhallitus on päättänyt jatkaa viran hakuaikaa 18.11.2019 klo 12.00 saakka. Aikaisemmat hakemukset otetaan haussa huomioon.

Lisätietoja antavat
hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, 040 746 0626, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
varhaiskasvatusjohtaja Tiina Salminen, 040 584 6847, tiina.j.salminen@myrskyla.fi

Tietoja kunnasta saat myös kunnan kotisivuilta www.myrskyla.fi. Myrskylä on savuton kunta.

Myrskylässä 4.11.2019
Kunnanhallitus

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 30.10.2019

Rakennustarkastajan päätös 30.10.2019

Vastaa ja vaikuta Myrskylän tulevaisuuden suuntaan! Kuntastrategiakysely on auki

Kunnan eri toiminnot ja palvelut rakentuvat kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien varaan. Kuntalaiset ovat kuntansa tulevaisuuden suunnan parhaita asiantuntijoita, joiden edustajiksi Myrskylän kunnan päätöksentekoon on valittu kuntavaaleissa seitsemäntoista valtuutettua. Valtuutettujen keskeisin asiakirja kunnan johtamisessa on puolestaan lakisääteinen kuntastrategia, jonka pohjalta päätetään kunnan tulevien vuosien toiminnan painopisteistä ja rahan käytöstä.

Myrskylän kunta uusii parhaillaan kuntastrategiaansa. Valtuusto on määrittänyt asiakirjan teemaksi arkiturvallisuuden. Käsite turvallisuudesta on viime vuosina laajentunut perinteisestä viranomaispohjaisesta toiminnasta yhä enemmän useiden eri tahojen, kuten kuntien, seurakuntien, yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten toteuttaman hyvinvointi- ja terveystyön suuntaan. Turvallisuus toteutuukin parhaimmillaan luonnollisena osana yhteisön moninaista arkea.

Strategiatyön tueksi toteutetaan laaja sidosryhmäkysely aikavälillä 17.7.-19.8.2019. Kysely kartoittaa eri-ikäisten ja taustaisten kuntalaisten, kesäasukkaiden, paikkakunnalla työskentelevien, yrittäjien ja monien muiden vastaajien näkemyksiä kunnan päätöksenteon tavoitteista ja arkiturvallisuuden painopisteistä. Vastaamalla kyselyyn vaikutat siis siihen, minne suuntaan kehitämme Myrskylää tulevina vuosina.

Kysely on vain yksi osa kuntalaisten ja eri kunnan sidosryhmien osallistamista, työtä tehdään eri vaiheissa koko alkava syyskausi. Strategian on määrä valmistua joulukuussa 2019 ja olla käytössä vuoden 2020 alusta. Strategiatyötä ohjaa kunnan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koottu ohjausryhmä.

Kuinka vastaan?

Paperisia kyselylomakkeita voi noutaa vastattavaksi kotiin tai täyttää paikan päällä ja jättää Myrskylän kirjastolla os. Virastotie 5 koko kyselykauden ajan.

Voit vastata kyselyyn myös verkossa osoitteessa https://fi.surveymonkey.com/r/Myrskylanstrategia 

Kyselyyn vastaaminen kestää keskimäärin noin 15 minuuttia, eikä vastaajaa voida tunnistaa vastausten perusteella, voit siis vastata luottamuksella ja täysin nimettömänä. Jos kuitenkin haluat osallistua samalla laadukkaan palkinnon arvontaan, voit jättää kyselyyn yhteystietosi.

Kyselyn toteutuksesta vastaa konsulttitoimisto Hallintoakatemia. Jos sinulla on kyselyä koskevia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä seuraavaan Hallintoakatemian yhteyshenkilöön: Henri Yli-Salomäki, puh. 044 528 7109, henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi.

Mielipiteelläsi on aidosti merkitystä, vastaa ja vaikuta!

Myrskylän kunta

Kutsunnat 2019

Kutsunnat Uudellamaalla 2019, kuulutus

Maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivaus

Uudenmaan ELY-keskus tekee maantien 11893 tie- ja suoja-alueiden raivauksia Myrskylän ja Lapinjärven kunnissa sekä Loviisan kaupungissa. Linkki kuulutukseen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemus

Ilmoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia