Talous

Talousarvio 2017

Tilinpäätös 2016

Tilintarkastuskertomus 2016

Arviointikertomus 2016

Talouden tunnuslukuja

Kunnan tuloveroprosentti 21,5 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15 %
Omavaraisuusaste, % 59,10 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 43,60 %
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 758
Lainat eur/asukas 1.492
Lainakanta, 1000 eur 2.964