Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Sivulle on koottu osa tietosuoja-asetuksen mukaisista Myrskylän kunnan kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteista. 
Selosteita kartutetaan koko ajan.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

 

Myrskylän kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet

 

Hallintopalvelut

Tietosuojaseloste, asianhallintajärjestelmä
Tietosuojaseloste, luottamushenkilöiden yhteystiedot
Tietosuojaseloste, luottamushenkilörekisteri
Tietosuojaseloste, Populus (palkka- ja henkilöstöhallinnon rekisteri)
Tietosuojaseloste, sidonnaisuusilmoitukset
Tietosuojaseloste, sopimusrekisteri
Tietosuojaseloste, vaaliluettelot
Tietosuojaseloste, viranhaltijoiden ja työntekijöiden yhteystiedot
Tietosuojaseloste, väestörekisteri
Tietosuojaseloste, yritysten ja yhdistyksien palveluhakemisto

 

Sivistyspalvelut

Tietosuojaseloste, etsivä nuorisotyö
Tietosuojaseloste, Helle-kirjastot
Tietosuojaseloste, liikuntaryhmät
Tietosuojaseloste, nuorisotyö
Tietosuojaseloste, oppilasrekisteri
Tietosuojaseloste, varhaiskasvatus

 

Tekniset palvelut

Tietosuojaseloste, vesikanta

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia