Lautakunnat ja jaostot

Sivistyslautakunta

Jäsen
pj. Kauppinen Tuomas
vpj. Hava Eeva
j. Fabritius Mikaela
j. Fabritius Niko
j. Helske Noora
j. Henriksson Aki
j. Lähdemäki Marja
j. Sjölund Henrik
Varajäsen
Kauppinen Sari
Sainio Tiina
Antman Robert
Fabritius Markku
Helske Marjut
Heinonen Rita
Salminen Jussi
Sjöblom Roger

Kauppinen Tuomas, puheenjohtaja
Oikopolku 1 B 5, 07600 Myrskylä
puh. 044 059 6555
tuomas.kauppinen@orimattila.fi

Esittelijät: Vesa Karjalainen (koulutoimenjohtaja), Tiina Salminen (varhaiskasvatusjohtaja), Jaana Keisala (vapaa-aikakoordinaattori), Päivi-Tuulikki Rossi (kirjastonhoitaja)

Sivistyslautakunnan suomenkielinen koulujaosto

Jäsen
pj. Hava Eeva
vpj. Kauppinen Tuomas
j. Lähdemäki Marja
Varajäsen
Fabritius Niko
Henriksson Aki
Helske Noora

Hava Eeva, puheenjohtaja
Järvenojantie 33, 07600 Myrskylä
puh. 050 494 9864
eeva_hava@hotmail.com

Esittelijä: Vesa Karjalainen (koulutoimenjohtaja)

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulujaosto

Jäsen
pj. Fabritius Mikaela
vpj. Antman Robert
j. Petas Heidi
Varajäsen
Mårtenson Jesse
Antman Linda
Stenfors Susanne

Fabritius Mikaela, puheenjohtaja
mikaela.fabritius@gmail.com

Esittelijä: Matti Latva-Pirilä (hallintojohtaja)

Sivistyslautakunnan kirjastojaosto (Myrskylän ja Pukkilan yhteinen)

Jäsen Varajäsen
pj. Tuomas Kauppinen Aki Henriksson
vpj. Markus Kalliokivi Paula Laaksonen
Hava Eeva Weckman Tuulikki
Ollila Taru Loijas Jyrki

Kauppinen Tuomas, puheenjohtaja

Tekninen lautakunta (Myrskylän ja Pukkilan yhteinen)

Jäsen
pj. Uljas Sirkku (Myrskylä)
vpj. Ahola Juha(Pukkila)
j. Pirhonen Matti
j. Helenius Bror
j. Kepenek Ulla
j. Koivulammi Satu
j. Leino Anja
j. Vesanen Jorma
Varajäsen
Lindfors Ari
Eskola Päivi
Seppälä Esa
Käenaho-Virtala Hannele
Fabritius Niko
Tuomisto Anssi
Sajomaa Lennu
Westman Salla

Uljas Sirkku, puheenjohtaja
Antaksentie 1, 07600 Myrskylä
puh. 041 504 2051
sirkku.uljas@gmail.com

Esittelijä: Timo Krigsman (tekninen johtaja)

Tarkastuslautakunta

Jäsen
pj. Lindqvist Mika
vpj. Lindgren Sten
j. Heinonen Rita
j. Panu Jukka
j. Piskula Miia
Varajäsen
Fabritius Markku
Antman Boris
Mynttinen-Peisala Soili
Helske Noora
Forssell Esa

Keskusvaalilautakunta

Jäsen
pj. Kantola Arja
vpj. Urhonen Pentti
j. Petas Ann-Mari
j. Mäenpää Eva
j. Forsman Rolf
Varajäsen
1. Hava Eeva
2. Manns Esme
3. Wickström Kristian
4. Bergman Yngve
5. Rantanen Jari

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Myrskylän kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on

  • edistää viranomaisten, ikäihmisten ja vammais – ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • seurata ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kunnan alueella
  • edistää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja liikennevälineet sekä muut vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut
  • edistää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille

Rita Heinonen, puheenjohtaja (Myrskylän yrittäjät)
Hannele Käenaho-Virtala, varapuheenjohtaja (Kankkilan Seutu-yhdistys ry), p. 040 566 0559, hannele.kaenaho-virtala@pp.inet.fi
Mervi Saarinen (Myrskylän seurakunta ja vammaistyö)
Helena Sjölund (Mörskom Svenska Marthaförening r.f)
Matti Perttilä (Myrskylän Reserviläiset ry)
Marja-Liisa Kivisalo (Eläkeliiton Myrskylän yhdistys ry)
Eeva Hava (sivistyslautakunta ja Myrskylän Martat)
Bror Helenius (tekninen lautakunta)
Hannu Härkönen (Sotainvalidien Veljesliiton Askolan-Pukkilan-Myrskylän osasto ry)
Jouko Hyvärinen (Myrskylän rintamaveteraanit ry)
Jaana Keisala, valmistelija/sihteeri (vapaa-aikakoordinaattori), p. 040 5969 856, jaana.keisala@myrskyla.fi

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuutetut ovat iältään 13-22-vuotiaita myrskyläläisiä nuoria. Nuorisovaltuusto edustaa nuorten ääntä kunnassa ja ottaa osaa kunnalliseen päätöksentekoon nuorten näkökulmasta käsin. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kunnanvaltuustoon ja lautakuntiin. Myrskylän nuorisovaltuusto on osa Uudenmaan maakunnallista nuorisovaltuustoa yhdellä edustajalla. Lisäksi nuorisovaltuusto pyrkii toimimaan tiiviissä yhteistyössä alakoulun kanssa, huolehtien myös pienempien myrskyläläisten äänen kuulumisesta. Kauden 2019 nuorisovaltuutetut ja heidän luottamustehtävänsä/edustuksensa:

Katariina Rantasalmi
Ronja Laine
Eveliina Rautakoski
Katja Suurnäkki
Robin Tallila
Tiia Åhl
Jonna Luukkonen
Timi Tuuli
Sanni Högström
Juho Mäkelä

Nuorisovaltuuston ohjaajana sekä esittelijänä ja valmistelijana toimii kunnan nuoriso-ohjaaja.

Nuorisovaltuuston pöytäkirjoja pääset tarkastelemaan tästä.