Jätehuolto

Jätehuolto

Lupa-asiat, valvonta: Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta puh. 040 763 9420

Myrskylän kunta on osakkaana yhdessä 10 kunnan kanssa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä. Yhtiö vastaa kaikesta muusta jätehuoltoon liittyvistä asioista paitsi valvonnasta. Jätehuoltoasiat Myrskylässä:  www.phj.fi.
Valvontavastuu kuuluu rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikölle.

Jätehuoltomääräykset

Jäteneuvontaa antaa myös
4H-neuvoja puh. 0400 418 761
sekä kuljetusliikkeet.

Myrskylän kunnassa on käytössä sopimusperusteinen jätteiden kuljetusjärjestelmä. Järjestelmässä kiinteistöt valitsevat itse haluamansa kuljetusliikkeen kuljettamaan jätteensä. Kunta ei määrää hintaa vaan hinta määräytyy kilpailun perusteella. Myrskylän alueella toimivat seuraavat kuljetus-liikkeet:

SITA Finland Oy
puh. 010 540 133

Lassila & Tikanoja Oyj
puh. 010 636 5000 (Lahti)

Myrskylän hyötyjätepiste sijaitsee Virastotalokompleksin yhteydessä osoitteessa Höröläntie 2, jossa vastaanotetaan mm. keräyspaperia, pahvia, lasia, metallia, vaatteita ja paristoja. Energia- ja kaatopaikkajätteen pienjäte-erät (alle 1 m³).
Vastaanotto keskiviikkoisin klo 16.30-17.00. Lisätietoja 03 871 1766, Päijät-Hämeen jätehuolto.

Rinki-ekopiste osoitteessa Keskustie 8 (Sale Myrskylä), kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metalli, muovipakkaukset, paperi, vaatteet.

Ongelmajätteitä kerätään kiertävissä keräyksissä keväisin ja syksyisin. Vastaanotto on kotitalouksilla maksuton. Keräilyajankohdista tiedotetaan paikallislehdissä.