Kunnossapito

ASEMAKAAVA-ALUEEN KADUT, PUISTOT JA KUNNAN OMISTAMAT ALUEET

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja, puh. 040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi
Tekninen toimi huolehtii yksityistielain mukaisista tehtävistä sekä katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.