Vapaa-aikapalvelut

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut Myrskylässä

Nuorisopalveluiden tavoite Myrskylässä on toimia kodin ja koulun tukena nuoren kasvulle, taata turvallisia ja viihtyisiä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, tukea nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä olla tarvittaessa itsenäistyvän nuoren tukena koulutuksen tai työn ja elämänhallinnan osa-alueilla. Nuorisopalveluista vastaavat nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Työtä tehdään niin nuorisotilalla, kouluilla kuin erilaisissa tapahtumissakin. Nuorilla on usein tapana luoda myös omia kohtaamispaikkojaan, joten tarvittaessa työntekijät rantautuvat sinne missä nuoret omaehtoisesti vapaa-aikaansa viettävät.

Nuoriso-ohjaajan vastuulla ovat avoimien nuokkuiltojen lisäksi mm. nuorisovaltuustotoiminta, koulunuorisotyö, koulujen loma-aikojen leiri- ja tapahtumatoiminta sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston koordinointi. Nuoriso-ohjaajan pääsääntöistä asiakasryhmää ovat 12-17-vuotiaat. Nuorisopalvelut järjestävät myös toimintaa alakouluikäisille 3. luokkalaisista 6. luokkalaisiin. Etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat pääsääntöisesti 15-29-vuotiaita, joita etsivä tukee ja auttaa yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti. Tarve voi liittyä esim. työ-, opinto- tai asuntoasioihin, itsenäistymiseen tai johonkin muuhun nuorelle tärkeään asiaan.

Nuorisopalvelut yhteystiedot

Toiminnanohjaaja: (nuorisotyö, ikäihmisten päivätoiminta)

 Sanna Andberg                                                                                                                                               

044 792 2467/myös whatsapp                                                                                   

sanna.andberg@myrskyla.fi                                                                                                                         

Snapchat: ohjaajamyrskyla

________________________________

Etsivä nuorisotyöntekijä: (nuorisotyö, koulunuorisotyö)

 Nina Kyyhkynen

nina.kyyhkynen@myrskyla.fi

044 7064 559 /myös whatsapp                                                                                                                                                                             

Facebook: Myrskylän Etsivä Nuorisotyöntekijä

Instagram: etsiva_myrskyla

Snapchat: etsivamyrskyla